Poznáme víťazku XI. medzinárodného finále

Poznáme víťazku XI. medzinárodného finále Foto: Diana Unt © Goethe-Institut Estland

Tlačová správa

Yana Bits z Ukrajiny vyhrala XI. medzinárodné finále Jugend debattiert international
 

Štyri najlepšie nemecky hovoriace debatérky a najlepší debatéri zo strednej a východnej Európy debatovali na dnešnom XI. Medzinárodnom finále Jugend debattiert international a usilovali o tohtoročné celkové víťazstvo.  24-minútovú finálovú debatu vyhrala po vynikajúcom výkone Yana Bits zo školy číslo 5 v Ivano-Frankivsku na Ukrajine. Debatérka z Lotyšska, Natálija Šreibere, Dóra Dömötör-Nagy z Maďarska a Terezie Hovorková z Českej republiky obsadili ďalšie miesta.

„Má byť internet v celom rozsahu regulovaný štátom?“, tak znela súťažná otázka. Yana si vylosovala pozíciu na strane kontra, kde ju podporila Natálijaz Lotyšska (2. miesto). Na strane pro boli  Terezie z Českej republiky (4. miesto)  a Dóra Dömötör-Nagy z Maďarska (3. miesto). 24 minút si štyri účastníčky debaty vymieňali argumenty za a proti regulovaniu internetu a na konci prišiel verdikt poroty: Yana priniesla tohtoročné celkové viťazstvo medzinárodnej súťaže na Ukrajinu.
Medzinárodné finále je vyvrcholením celého súťažného roka: celkovo 20 víťazov z Estónska Lotyšska, Litvy, Poľska, Ruska, Slovinska, Slovenska, Česka, Ukrajiny a Maďarska bolo celý týždeň hosťami v hlavnom meste Estónska Tallinne, kde  si vymieňali názory k politickým a sociálnym, témam a stretávali sa – nielen v debatách ale aj v dennom živote.

Jugend debattiert international – súťaž v strednej a východnej Európe je projektom Goetheho inštitútu, Nadácie „Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť“ (EVZ), Všeobecno prospešnej nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo. Patrónom XI. Medzinárodného finále bol predseda estónskeho parlamentu Eiki Nestor.

Ďalšie informácie o Jugend debattiert international a o XI. Medzinárodnom finále, fotogalériu z finálových podujatí a veľa ďalších informácií nájdete na www.jugend-debattiert.eu.