Jugend debattiert international

Partneri

Goethe-Institut Goethe-Institut Goethe-Institut
Goetheho inštitút je kultúrny inštitút Spolkovej republiky Nemecka s celosvetovou pôsobnosťou, ktorý podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a rozvíja medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. V projekte Jugend debattiert international má Goetheho inštitút na starosti organizáciu projektu, koordinačná kancelária sa nachádza v jeho pražskej pobočke. Inštitúty v ostatných zúčastnených krajinách zabezpečujú realizáciu projektu na národnej úrovni.


Gemeinnützige Hertie-Stiftung Gemeinnützige Hertie-Stiftung Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Gemeinnützige Hertie-Stiftung (Verejnoprospešná nadácia Hertie) patrí k najvetším súkromným nadáciám v Nemecku. Hlavnými oblasťami jej činnosti sú výchova k demokracii, neuroveda, európska integrácia a zlučiteľnosť zamestnania s rodinným životom. V Nemecku stála nadácia pri zrode súťaže Jugend debattiert, ktorá sa stala vzorom pre Jugend debattiert international. Na tomto základe Hertie poskytuje medzinárodnému projektu koncepty, materiály a skúsenosti z praxe.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) (Centrála pre zahraničné školstvo) podporuje činnosť nemeckých škôl v zahraničí. Po celom svete poskytuje finančnú a personálnu podporu viac ako 1. 200 školám, medzi ktorými je 140 nemeckých škôl, ktoré sú prevádzkované prevažne súkromným zriadovateľom. Poradcovia a učitelia ZfA majú na starosti organizáciu a realizáciu projektu Jugend debattiert international na úrovni škôl a regiónov.