Jugend debattiert international

Termíny Slovensko 2020

Súťaž medzi školami (východné Slovensko)
27.03.2020, Košice

Súťaž medzi školami (stredné a západné Slovensko)
03.04.2020, Bratislava

Tréning
08.06. – 13.06.2020, Drážďany
Spolu so súťažiacimi z Poľska a Česka             

Semifinále Slovensko

16.06.2020, Bratislava, Goetheho inštitút (Panenská 33)

Celoslovenské finále
17.06.2019, Bratislava
Slávnostné národné finále

Medzinárodný finálový týždeň:
27.09.-02.10.2020, Berlín

Už po piatykrát sa stretnú najlepší mladí rečníci a budú debatovať v Bratislave s cieľom získať víťazstvo v celoslovenskom finále Jugend debattiert international.     

Jugend debattiert international je súťaž pre žiakov v nemčine v dvanástich krajinách strednej a východnej Európy: v Bielorusku, Bulharsku, Česku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Poľsku, Rusku, Slovinsku, na Slovensku a na Ukrajine. Od roku 2005 sa na súťaži zúčastnilo spolu viac ako 25.000 žiakov.

Finále je vyvrcholením súťažného roka v každej krajine, ktorá sa na projekte zúčastňuje. Projekt posilňuje debatovanie ako médium demokratickej výmeny názorov a podporuje aktívnu viacjazyčnosť v Európe.

Jugend debattiert international – súťaž v krajinách strednej a východnej Európy je projektom Goetheho inštitútu, Všeobecne prospešnej nadácie Hertie-Stiftung a Centrály pre zahraničné školstvo (ZfA).