X. medzinárodné finále v Prahe

X. MEDZINÁRODNÉ FINÁLE V PRAHE Foto: David Brunner

X. MEDZINÁRODNÉ FINÁLE POD ZÁŠTITOU KARLA SCHWARZENBERGA

 
piatok, 23. septembra 2016
11.30 – 13.45 hod.
Pražská križovatka
Zlatá 10
CZ-110 00 Praha 1 – Staré Mesto         


Srdečne Vás pozývame na finálovú debatu X. medzinárodného finále.
 

PROGRAM

Pozdrav

Johannes Singhammer, viceprezident Nemeckého spolkového snemu
Karel Schwarzenberg, bývalý minister zahraničných vecí ČR, prevzal záštitu nad podujatím
Kateřina Valachová, PhD., ministerka školstva, mádeže a telovýchovy ČR
PhDr. Vladimír Špidla, vedúci zboru poradcov premiéra ČR
 
 
Rozhovor partnerov projektu
 
Dr. Heike Uhlig
, vedúca jazykového oddelenia, Goetheho inštitút, Centrála Mníchov
Günter Saathoff, člen predstavenstva Nadácie „Pripomenutie, zodpovednosť a budúcnosť“
Bernd Knobloch, zástupca predsedu predstavenstva Verejnoprospešnej nadácie Hertie
Joachim Lauer, riaditeľ nemeckej Centrály pre zahraničné školstvo
 
Finálová debata: „Je potrebné vylúčiť krajiny, u ktorých bol dokázaný štátom organizovaný doping z medzinárodných športových súťaží?“
 
Pódiová diskusia účastníkov projektu

Vyhlásenie výsledkov

Odovzdávanie diplomov
 
Moderujú:
Dominika Perlínová, víťazka súťaže Jugend debattiert international 2013

Simon Drescher, absolvent súťaže Jugend debattiert v Nemecku

Mediálnymi partnermi podujatia sú Radio Wave a Radio Prag.

 

Partnerlogos JDI © Goethe-Institut