Poznáme víťaza X. medzinárodného finále

X. MEDZINÁRODNÉ FINÁLE Foto: Tomáš Železný

KHOI NGUYEN Z ČESKEJ REPUBLIKY VYHRAL X. MEDZINÁRODNÉ FINÁLE SÚŤAŽE JUGEND DEBATTIERT INTERNATIONAL

Praha, 23.9.2016

Štyria najlepší účastníci v rétorickej súťaži v nemeckom jazyku Jugend debattiert international diskutovali v dnešnom mezinárodnom finále na tému: „Je potrebné vylúčiť  krajiny, u ktorých bol  dokázaný štátom organizovaný doping z medzinárodných športových súťaží?“ Khoi Nguyen z Českej republiky skončil v debate ako víťaz, Eglė Karpauskaitė z Litvy so svojimi príspevkami obsadila druhé miesto.
 
Do medzinárodného finále bolo potrebné sa vopred kvalifikovať. V Prahe sa stretli víťazi národných kôl z  Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny, ktorí už na národnej úrovni preukázali svoje schopnosti v diskusii. Do medzinárodného finále postúpili po medzinárodnej kvalifikácii a semifinále štyria účastníci. Pred viac ako 300 divákmi dostali 24 minút na to, aby presvedčili porotu o svojom stanovisku. Khoi Nguyen zaujal svojou argumentáciou proti kolektívnemu vylúčeniu zo športových súťaží.
 
Vo svojom úvodnom prejave poukázal Karel Schwarzenberg, ktorý prevzal záštitu nad podujatím, na to, že si demokraciu musíme vždy nanovo vybojovať.
Bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky okrem iného povedal:„Je našou vecou, akú budúcnosť si vytvoríme, ale nie vecou nás strarých, ale Vás – mladých.“ Medzi čestnými hosťami bol aj štátny tajomník Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy PhDr. Jindřich Fryč, ktorý projekt zhodnotil slovami: „My [Česká republika] sme veľmi pyšní na to, že tiež patríme do rodiny Jugend debattiert international.“
 
Cieľom Medzinárodných diskusií mladých / Jugend debattiert international nie je v prvom rade zvítaziť. Projekt chce podporiť to, aby sa mladí ľudia zaoberali spoločensko-politickými problémami a vzájomným stretávaním sa prispeli k medzinárodnému porozumeniu medzi národmi. Diskusiami v nemčine využívajú účastníci svoje znalosti cudzieho jazyka a zlepšujú sa v nemčine. Nemecký veľvyslanec v ČR Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven pochválil diskutujúcich za to, že dali najavo, že učenie sa nemčiny je pre nich nielen užitočné, ale aj zábavné.  

Jugend debattiert international  súťaž kajín v strednej a východnej Európe je spoločným projektom Goetheho inštitútu, Nadácie „Pripomenutie, zodpovednosť a budúcnosť“ (EVZ), Verejnoprospešnej nadácie Hertie a nemeckej Centrály pre zahraničné školstvo.

Mediálnymi partnermi mezinárodného finále sú Radio Wave a Radio Prag.

Projekt v Českej republike spolufinancuje Česko-nemecký fond budúcnosti.