Ema Bohumelová a Kristína Doubková budú zastupovať Slovensko na medzinárodnom finálovom týždni Jugend debattiert international v Prahe

Ema Bohumelová a Kristína Doubková budú zastupovať Slovensko na medzinárodnom finálovom týždni Jugend debattiert international v Prahe

Ema Bohumelová a Kristína Doubková budú zastupovať Slovensko na medzinárodnom finálovom týždni Jugend debattiert international v Prahe

Od 19. do 23. septembra 2016 sa stretnú víťazky a víťazi z desiatich krajín strednej a východnej Európy v Prahe a zabojujú o celkové víťazstvo v projekte Jugend debattiert international. Slovensko budú reprezentovať Ema Bohumelová, víťazka slovenského finále a druhá v poradí, Kristína Doubková. V českej metropole sa budú spolu s účastníkmi z Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Ruska, Českej republiky, Slovinska, Ukrajiny a Maďarska v dvoch predkolách a v semifinále uchádzať o účasť v medzinárodnom debatnom finále, ktoré sa uskutoční 23. septembra 2016 v „Pražskej křižovatce“. Počas finálového týždňa sa bude debatovať na tému bezplatného použivania verejných dopravných prostriedkov vo veľkomestách, o otázke legalizovania aktívnej pomoci pri úmrtí a obmedzenia utečeneckého štatútu podľa Ženevskej utečeneckej konvencie. V medzinárodnom finále budú štyria najlepší rečníci riešiť otázku: „Má štátom organizovaný doping viesť k vylúčeniu krajiny z medzinárodných súťaží?”

Medzinárodný finálový týždeň je každý rok vrcholom súťaže. Účastníci finálového týždňa sa v predchádzajúcich mesiacoch presadzovali na školskej, regionálnej a celoštátnej úrovni proti mnohým súperom a kvalifikovali sa na účasť do Prahy.  V projekte Jugend debattiert international udeľuje porota body za vedomosti a presvedčivú argumentáciu, ale aj za schopnosť počúvať partnera a reagovať na jeho argumenty.

Chceli by sme Vás srdečne pozvať na všetky podujatia finálového týždňa, aby sme Vám mohli našich debatérov a súťaž aj osobne predstaviť. Za desať rokov svojej existencie sa JDi neustále vyvíjal, pričom úspech projektu možno v neposlednom rade vypozorovať z neustále rastúceho okruhu účastníkov:  štart bol v roku 2005 v Českej republike a v Poľsku, ďalej sa projekt etabloval v pobaltských štátoch ako aj na Ukrajine, v Rusku a Maďarsku. Od roku 2016 sa na oficilánej súťaži zúčastňujú aj Slovinsko a Slovensko. Sme veľmi radi, že X. medzinárodný týždeň môžeme organizovať s desiatimi účastníckymi krajinami.

Jugend debattiert international – Medzinárodné debaty mládeže - súťaž krajín strednej a východnej Európy je projektom Goetheho inštitútu, Nadácie „Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť“ (EVZ), Všeobecne prospešnej nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo. Projekt chce posilniť debatovanie ako médium demokratickej výmeny názorov s ľudskými právami a ich historickým pozadím a podporiť u mladých ľudí demokraciu a prispieť k porozumenie medzi národmi. Aby sa v zúčastnených krajinách zároveň podporili vedomosti nemčiny, uskutočňuje sa projekt v nemeckom jazyku.  

Mediálnymi partnermi medzinárodného finále sú Radio Wave a Radio Praha.
 
Ďalšie informácie o Jugend debattiert international:
V nemčine: www.jugend-debattiert.eu
V slovenčine: www.goethe.de/slowakei
Rozhlasová reportáž: http://dersi.rtvs.sk/clanky/117351/die-slowakei-hautnah-magazin-uber-die-slowakei-in-deutscher-sprache-3-10-2016
Video: www.youtube.com/watch?v=ggbJoQ6A9QA
Facebook: www.facebook.com/JugendDebattiertInternational


Pozvánka pre médiá

X. medzinárodný finálový týždeň
Jugend debattiert international
 
19.-23. september 2016 v Prahe
 
19.09.2016 - Otvorenie
20.09.2016, 9.00-17.00 - Školenie debatérov a porotcov
21.09.2016, 10.15-16.00 - Medzinárodná kvalifikácia
22.09.2016,14.00-17.00 - Medzinárodné semifinále
23.09.2016, 11.30-13.45 - Medzinárodné finále
 
 
Mapy pre médiá a fotografie budú k dispozícii