Spotreba energie
INTERNET AKO POŽIERAČ ELEKTRICKEJ ENERGIE

Z globálneho hľadiska sú dátové centrá zodpovedné až za tretinu spotreby energie internetu.
Foto (Detail): © Adobe

Vlastný pohár na kávu so sebou alebo koniec plastových vreciek v supermarkete: do bežného života mnohých Nemcov preniká čoraz viac záujmu o ochranu životného prostredia a vlastnej zodpovednosti. A predsa si (zatiaľ) iba málo ľudí robí ťažkú hlavu z toho, aký dopad má jedno obyčajné vyhľadávanie alebo poslanie každej fotky cez internet – škodiť životnému prostrediu to pritom môže rovnako. 
 

Škodí používanie internetu životnému prostrediu? Minimálne, a to celkom určite, je náročné na spotrebu energie, a síce oveľa náročnejšie ako je samotná spotreba elektriny laptopu alebo smartfónu. Hoci sa nad tým počas sledovania online seriálov alebo surfovania sotva zamýšľame, prenos dát je možný iba vďaka komplexnej infraštruktúre vysielačov, peeringových uzlov a dátových centier. Tieto spotrebujú veľké množstvá energie a keďže objem prenášaných dát cez internet neustále rastie – každoročne približne o 30 percent – zväčšuje sa aj dopyt po energii, ktorý vzniká na základe používania internetu.

Použijeme konkrétny príklad: na jedno vyhľadávanie prostredníctvom Googlu, ako uviedla v roku 2009 samotná firma, sa spotrebuje 0,3 watthodiny. Zodpovedá to spotrebe jednej 60 wattovej žiarovky, ktorá svieti 18 sekúnd. Odhaduje sa, že v roku 2018 sa na Googli uskutočnilo približne 50 tisíc vyhľadávaní – za sekundu. Ak k tomu pripočítame spotrebu ďalších služieb tohto poskytovateľa, ako napríklad 400 hodinový videomateriál, ktorý sa každú minútu stiahne cez YouTube, dostaneme spotrebu 10,6 terawatthodín za rok 2018. Už teraz sa to vo výsledku približuje spotrebe elektriny miliónového mesta, akým je napríklad Hamburg (11,9 TWh za rok 2018).

A hoci Google predstavuje jeden z najväčších svetových IT koncernov, ani zďaleka nepokrýva úplne celý internet. V závislosti od odhadov možno tejto spoločnosti pripísať iba jedno až päť percent celkovej spotreby elektrického prúdu pripadajúceho na internet. Aké možnosti sú dostupné, aby sa internet vzhľadom na svoje nároky na spotrebu energie využíval efektívnejšie?

EKOLOGICKEJŠIE DÁTOVÉ CENTRÁ


Vedci špecifikujú tri hlavné oblasti využívania internetu, z ktorých všetky spotrebujú približne rovnaké množstvo energie: okrem sieťovej infraštruktúry a koncových zariadení, akými sú laptopy a smartfóny, pomocou ktorých sa pripájame na internet, ide predovšetkým o prevádzkovanie dátových centier. Servery zoskupené vo veľkých halách plnia sieť obsahom. Umožňujú vyhľadávanie na internete, zálohovanie pomocou cloudov, využívanie sociálnych médií, streamovanie hudby a veľa iného. Okrem samotných počítačov, ktoré potrebujú energiu, sa veľké množstvo elektriny spotrebuje aj na ochladzovanie miestností, pretože tieto systémy produkujú neskutočné množstvo odpadového tepla.

Presne v tejto oblasti sa začínajú využívať technológie, ktoré majú zabezpečiť ekologickejšie prevádzkovanie dátových centier. Na základe takzvaného využívaniu odpadového tepla sa pokúšajú získavať novú energiu z tepla, ktoré ako odpad produkujú počítače. Počítače sa napríklad chladia pomocou vody, ktorá sa vďaka tomu zohrieva a sama sa tak stáva zdrojom energie. Môže sa tak z vlastných zdrojov pokryť spotreba teplej vody v dátovom centre alebo sa môže dokonca ušetriť časť z výkonu, potrebného na chladenie. V takomto prípade sa energia získaná z teplej vody za pomoci adsorpčného chladiaceho zariadenia využíva na generovanie chladiaceho výkonu. Vo Švédsku sa odpadové teplo z dátových centier sčasti privádza priamo do siete teplární a využíva sa na vykurovanie obytných domov. Z takýchto teplární majú prospech aj plavárne alebo skleníky.

Množstvo elektrickej energie, ktoré by sa potenciálne dalo v Nemecku zachrániť, je obrovské: predstavuje 13 terawatthodín, ktoré sa v nemeckých dátových centrách premieňajú na teplo a takmer celé sa bez úžitku uvoľňujú do okolitého prostredia. Zodpovedá to ročnej spotrebe elektriny Berlína. Paradoxne sa však práve v Nemecku rozširovanie využívania odpadového tepla z dátových centier vlečie, a to aj napriek skutočnosti, že tunajšie podniky patria k svetovej technologickej špičke. Podľa štúdií to vyplýva najmä z absencie skúseností, rozsiahlejších konceptov a podporných programov. Väčšina z nemeckých prevádzkovateľov dátových centier však vidí vo využívaní tejto technológie veľký potenciál a štvrtina prevádzkovateľov pri najbližšej modernizácii dokonca s využívaním odpadového tepla plánuje. Okrem tohto spôsobu zvyšovania efektivity dátových centier je dôležitou témou aj implementácia obnoviteľných zdrojov energie. V tejto oblasti to v Nemecku vyzerá omnoho lepšie: takmer 30 percent prevádzkovateľov dátových centier uvádza, že úplne prestúpili na obnoviteľnú energiu.

Politicky sú absolútne žiadané dátové centrá, ktoré berú väčší ohľad na životné prostredie. Ekologická značka spolkovej vlády „Blauer Engel“ (Modrý anjel) sa od roku 2015 udeľuje aj dátovým centrám. Môžu ju získať také centrá, ktoré pracujú energeticky efektívne, využívajú obnoviteľné zdroje energie a dosahujú vysoký stupeň vyťaženosti. Tento certifikát sa však doteraz podarilo získať iba niekoľkým ojedinelým centrám.

ENERGETICKÁ EFEKTIVITA NEVYVÁŽI NARASTAJÚCU SPOTREBU


Nárast využívania internetu viedol aj v Nemecku k výstavbe mnohých nových dátových centier. A predpokladá sa, že tento trend sa v blízkej dobe sotva zmení: vďaka väčšiemu pokrytiu a novým spôsobom využívania internetu, ktoré sú náročné na spotrebu dát, ako napríklad samostatne jazdiace autá, budú aj množstvá dát a spotreba energie naďalej narastať.

Napriek všetkým snahám o ohľaduplnosť k životnému prostrediu doterajšie prieskumy z IT oblasti naznačujú najmä jeden trend: hoci sú dátové centrá, počítače a smartfóny energeticky čoraz efektívnejšie, množstvo ušetrenej energie nemohlo doteraz vyvážiť navyšovanie spotreby spôsobené rozširovaním internetu. O to dôležitejšie je, aby sa o záťaži, ktorú pre životné prostredie predstavuje digitalizácia, oveľa viac verejne diskutovalo. Už len potenciálne zvýšenie efektívnosti dátových centier, ako napríklad využívaním odpadového tepla, môže pri dôslednom aplikovaní zabezpečiť významný rozdiel. A napokon, možno si to aj mnohí z nás rozmyslia, keď zas príde pokušenie, poslať fotku večere všetkým svojím kamošom a známym.