Prednáška a diskusia Nemeckojazyčná tvorba na Slovensku

Pressburger Zeitung Digitales Forum Mittel- und Osteuropa

Ut , 04.02.2020

18:00

Knižnica

Digitalizácia historických fondov

Slovenské dejiny a kultúra sú úzko späté s nemeckou a rakúskou históriou. Aj keď vývoj a vplyv nemčiny na Slovensku už považujeme za podrobne preskúmaný, naďalej považujeme za dôležité skúmať spoločné korene. Dve prednášky špičkových odborníkov poskytnú informatívny úvod k daným témam a zároveň ukážu nové trendy vo vedeckom výskume.
 
Prof. Dr. Jörg Meier z univerzity v Innsbrucku vedecky objasní bohatý fond nemecky písanej literatúry a publicistiky z územia dnešného Slovenska od začiatkov až po súčasnosť.

Jan Schrastetter vedie Digitálne fórum strednej a východnej Európy. Na podujatí predstaví historické knižničné nemeckojazyčné fondy: noviny, časopisy, knihy, archiválie a obrázky zo zdigitalizovaných zbierok, ktoré so svojím tímom vytvoril.
 

Späť