prednáška a diskusia Beuys will by Beuys #4

Beuys will by Beuys #4 © Eugen Korda

Štv , 15.04.2021

18:00

Online

Pavlína Morganová: Fluxus v Čechách


Fluxus v Čechách a akcionizmus na Slovensku
V rámci tohto podujatia sa uskutočnia dve prednášky zamerané na akčné umelecké hnutia 60. a 70. rokov na Slovensku a v Českej republike. Ukazujú prepojenia medzi konceptmi sociálnej utópie vo východnej Európe a Beuysovou prácou.
Prednášky sa uskutočnia v dvoch termínoch: 1. a 15. apríla vždy o 18.00

Pavlína Morganová:
Počiatky konceptuálneho umenia a hnutie Fluxus
 
Prednáška predstaví hlavné impulzy vzniku konceptuálneho a akčného umenia. Stručne se dotkne kľúčových hnutí akými boli futurismus, dadaismus a surrealismus, ale aj vlyvu osobností ako Marcel Duchamp, Lucia Fontana alebo Jackson Pollock. Hlavnou témou však bude hnutie Fluxus, hlavné princípy a osobnosti hnutia. V závere se zameriame na prenikanie Fluxu do Československa, festival Fluxu v Prahe v roku 1966 a nadväzujúce aktivity hnutia Aktual.

PhDr. Pavlína Morganová, Ph. D.
Od roku 2017 pôsobí ako prorektorka pre umenie, vedu a rozvoj Akademie výtvarných umení v Prahe, v rokoch 2014−2016 zastávala pozíciu prorektorky pre štúdijné záležitosti. Od roku 2013 je vedúcou Vedecko-výskumného pracoviska VVP AVU. Na Akadémii prednáša dejiny českého umenia 20. storočia. V ostatných rokoch  se venovala rozsiahlemu výskumu dejin vystavovania, ktorého výsledkom je kniha Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová, Výstava jako médium. České umění 1957−1999 (VVP AVU 2020).


Moderuje: Martin Hodoň
Co-moderátorka: Lucia G.Stach


LUCIA G. STACH:
Zrkadlo v zrkadle. K autorským utópiám a intermediálnym stratégiám konceptuálneho a akčného umenia na Slovensku.
- podujatie sa uskutočnilo 1.4.2021. Záznam si čoskoro budete môcť pozrieť na našej stránke.

vias informácií o projekte Beuys will be Beuys:
www.goethe.de/slovensko/beuys2021  

ZOOM-Link:
https://us02web.zoom.us/j/86490711196?pwd=SGRNayswVCsvckE2YVdzaU9TbUF2Zz09
 
Meeting-ID: 864 9071 1196
Kenncode: gpgc6h

-v spolupráci s o.z. GAFFA
https://www.thisisnotatape.com

 

Späť