čítanie a diskusia LITERÁRNY SALÓN#3: Digitálny fašizmus

Digitálny fašizmus © Goethe-Institut / Nadácia Volkswagen Slovakia

Po , 18.09.2023

18:00

Knižnica

Sociálne médiá ako motor pravicového extrémizmu

Ako sociálne siete zmenili súčasný fašizmus a ako fašizmus zmenil sociálne siete?

Internet a zvlášť sociálne média ponúkajú pre krajnú pravicu priaznivé prostredie. Stali sa živnou pôdou podkopávania základných hodnôt demokracie, tolerancie a humanizmu. Demokratické štáty a ich inštitúcie s nárastom extrémizmu a krajnej pravice v posledných dekádach vedú zatiaľ neúspešný boj.

Brilantná historicko-politologická esej medzinárodne uznávaných nemeckých expertov Maika Fielitza a Holgera Marcksa ponúka zrozumiteľnú a čitateľsky príťažlivo napísanú analýzu toho, čo by sme mohli označiť za „digitálny fašizmus“. Podarilo sa im ukázať, ako techniky zahmlievania a manipulácie korešpondujú s fungovaním sociálnych médií, ktoré zosilňujú obavy, strach a šíria tzv. „post-pravdy“. Kniha Digitálny fašizmus zvažuje možné scenáre budúcnosti a prináša i niekoľko sofistikovaných návrhov, ako proti radikálnym tendenciám a extrémizmu bojovať a chrániť tak demokraciu.

Holger Marcks pôsobí ako spolupracovník Inštitútu pre výskum mieru a bezpečnostnú politiku (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, IFSH) na Univerzite v Hamburgu, kde skúma pravicové extrémistické a islamistické radikalizačné procesy vo virtuálnom priestore.

Maik Fielitz je výskumným pracovníkom Inštitútu pre demokraciu a občiansku spoločnosť v Jene (Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, IDZ) a spolupracovníkom Inštitútu pre výskum mieru a bezpečnostnú politiku (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, IFSH) na Univerzite v Hamburgu.

Moderuje prekladateľ knihy, historik a germanista Miloslav Szabó.

Organizujeme v spolupráci s vydavateľastvom Hadart a s láskavou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia. Ide o podujatie zo série Literárny salón, ktorá je súčasťou osláv 30. výročia pôsobenia Goetheho inštitútu na Slovensku.

Späť