prednášky a večera COMMONism

Pia , 27.11.2015

Spoločná večera a diskusia na tému Sharing Concepts

Pri spoločnej večeri budeme hľadať odpovede na otázky, aké sú motívy ľudí, ktoré stoja za rôznymi formami delenia a konzumovania vecí s ostatnými ľuďmi? Čo sa deje v mozgu ľudí počas zdieľania s ostanými? Sú čoraz viac vyskytujúce sa fenomény ako " car sharing", " food sharing" ," co - housing" a “community-gardens” len kultúrnymi trendmi alebo ide o nové ekonomické formy kapitalizmu? Vlastniť majetok v západných krajinách už momentálne neznamená pre mladých ľudí toľko ako predtým. Avšak platia tieto zmeny aj pre krajiny v stredoeurópskom priestore? V krajinách, ktoré si prežili socializmus a búrlivé 90. roky privatizácie? Môžeme nájsť paralely v spôsoboch zdieľania medzi ľuďmi za socializmu a teraz?

Zaujímaví hostia z rôznych krajín pozývajú za spoločný stôl o aktuálnom fenoméne SHARING. Viac informácii o profiloch rečníkov a formáte diskusie nájdete na: http://bit.ly/1I6RiDT

Z Prahy bude zabezpečená spoločná doprava.
 Povinná registrácia na: Projekt1@Bratislava.goethe.org
 

Späť