Konferencia a workshop WhatCity? Fórum Naša ulica

Poster WhatCity

Str , 27.01.2016

Fórum Naša ulica

WhatCity? je formát prednášok a workshopov, ktorý hľadá nové stratégie pre zlepšenie životného prostredia v meste. Prepája občianske iniciatívy, odborníkov a mestské autority. Ponúka prípadové štúdie zo zahraničia a nástroje pre efektívny rozvoj mesta. V januári sa zameria na potrebu systémového riešenia ulíc. V rámci workshopu vytýči proces, ktorý by mal viesť k príprave plánovacieho dokumentu pre Bratislavu, akéhosi manuálu pre verejné priestory. Buďte pri tom aj vy.

Prednášky v stredu 27. januára od 18:00:

Andreas Delleske (DE)
Andreas Delleske stál pri vzniku najstaršej a najznámejšej štvrte bez áut v nemeckom Freiburgu. Tá sa stala modelom trva...lo udržateľného bývania v ekologickom, sociálnom i kultúrnom ohľade. Za posledných sedemnásť rokov sprevádzal Delleske záujemcov po tejto štvrti najmenej tisíckrát. Žije v prvom energeticky pasívnom, viacerými rodinami obývanom dome v Nemecku.

Ďalší diskutujúci: 

Mattijs van ’t Hoff (NL)
Eva Kail + Clarissa Knehs (AT) 
Zuzana Kuldová (CZ)
 
Diskusia v stredu 27. januára od 19:45:

• Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
• Dominika Belanská, Obchodná ulica a okolie, o. z.
• Zuzana Kuldová, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
• Jára Johnová, Pražské matky


Viac informácií na www.whatcity.sk
 

Späť