Nemecká jeseň

filmová prehliadka zameraná na fenomén nového nemeckého filmu

Nemecká jeseň je štvormesačná prehliadka, ktorá bude prebiehať v septembri – decembri 2017 vo FILMOTÉKE v bratislavskom Kine Lumière. Je zameraná na fenomén nového nemeckého filmu (zhruba pol. 60. – pol. 80. rokov 20. storočia). V mesiacoch september – október predstavíme výber z kinofilmov Alexandra Klugeho (nar. 14. februára 1932), jedného zo signatárov legendárneho Oberhausenského manifestu a zároveň významného dejateľa v oblastiach filmovej legislatívy a filmového vzdelávania. Celkovo uvedieme 14 dlhometrážnych filmov, ktoré režíroval sám alebo v spolupráci s inými režisérmi, napríklad Rainerom Wernerom Fassbinderom, Edgarom Reitzom, Volkerom Schlöndorffom. V druhej časti prehliadky v mesiacoch november – december sa výberovo pokúsime aspoň v hrubých obrysoch predstaviť rámec nového nemeckého filmu: budete mať možnosť vidieť filmy Herberta Achternbuscha, Rainera Wernera Fassbindera, Petra Fleischmanna, Wernera Herzoga, Volkera Schlöndorffa, Wima Wendersa a ďalších režisérov. Pri príležitosti prehliadky plánujeme na jeseň vydať aj rovnomennú knižnú publikáciu. V rámci prehliadky do Bratislavy tiež ako hosť zavíta profesor Thomas Elsaesser, ktorý začiatkom októbra na bratislavskej Filmovej a televíznej fakulte VŠMU bude mať prednášku o filme Alexandra Klugeho Rozlúčka so včerajškom (už v septembri ho uvedieme aj vo FILMOTÉKE) a o širších súvislostiach režisérovej tvorby.

Filmy zaradené do prehliadky Nemecká jeseň uvádzame od 12. septembra do 19. decembra vždy v utorok a vo štvrtok. 

Prehliadka sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky.

2.10.2017
FTF, VŠMU, Svoradova, Bratislava
prednáška a filmové premietanie s  Prof. Thomasom Elsaesserom
- prednáška v anglickom jazyku

Thomas Elsaesser (*1943) je filmový historik a teoretik. Ako profesor pôsobil na Universiteit van Amsterdam, v rokoch 2006 – 2012 ako hosťujúci profesor na Yale University, od roku 2013 na Columbia University. Je autorom mnohých knižných publikácií venovaných filmovej histórii (so zameraním na nemeckú kinematografiu – najmä na nový nemecký film – napr.: New German Cinema. A History, Fassbinder’s Germany: History Identity Subject, German Cinema – Terror and Trauma: Cultural Memory since 1945 a ď.) a filmovej teórii (Film Theory: An Introduction through the Senses; s Maltem Hagenerom a ď.). Je editorom a spolu-editorom dvanástich zborníkov napríklad o ranej kinematografii, digitálnej kinematografii či o Harunovi Farockom. Jeho knihy boli preložené do desiatich jazykov. V roku 2008 získal cenu za celoživotné dielo Spoločnosti pre filmové a mediálne štúdiá. 
www.thomas-elsaesser.com.

 V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom

P R O G R A M M:
Nemecká jeseň – program
 
12. 9., 18:15 Rozlúčka so včerajškom * Abschied von Gestern * r. Alexander Kluge * 1966 * OV (nem.) + ST (sk) * 86‘
14. 9., 18:15  Artisti pod kupolou cirkusu: Bezradní * Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos * r. Alexander Kluge * 1968 * OV (nem.) + AT + ST (sk) * 99‘
19. 9. ,18:15 Veľký zmätok * Der große Verhau * r. Alexander Kluge * 1971 * OV (nem.) + AT + ST (sk) * 89‘
21. 9., 18:15 Willi Tobler a pád 6. flotily * Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte  * r. Alexander Kluge * 1972 * OV (nem.) + AT + ST (sk) * 77‘
26. 9., 18:15  Príležitostná práca otrokyne * Gelegenheitsarbeit einer Sklavin * r. Alexander Kluge * 1973 * OV (nem.) + AT + ST (sk) * 87‘
28. 9.,18:15 V nebezpečenstve a vo veľkej núdzi veští stredná cesta smrť * In Gefahr und Größter Not
bringt der Mittelweg den Tod * r. Alexander Kluge, Edgar Reitz * 1974 * OV (nem.) + AT + ST
(sk) * 86‘
3. 10. ,18:15 Silný Ferdinand * Der starke Ferdinand * r. Alexander Kluge * 1976 * OV (nem.) + ST (sk) *
5. 10. , 18:15  Nemecko na jeseň * Deutschland im Herbst  * r. rôzni * 1978 * OV (nem.) + ST (cz) * 119‘ *
10. 10. , 18:15 Patriotka * Die Patriotin * r. Alexander Kluge * 1979 * OV (nem.) + AT + OV (sk) * 119‘ *
12. 10., 18:15 Kandidát * Der Kandidat * r. rôzni * 1980 * OV (nem.) + AT + ST (sk) * 124‘ * MP 15
17. 10., 18:15 Vojna a mier * Krieg und Frieden * r. rôzni * 1982 * OV (nem.) + AT + ST (sk) * 118‘ * MP 15
19. 10., 18:15 Sila citu * Die Macht der Gefühle * r. Alexander Kluge * 1983 * OV (nem.) + AT + ST (sk) * 110‘
24. 10., 18:15 Útok prítomnosti na zvyšok času * Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit * r. Alexander Kluge * 1985 * OV (nem.) + AT + ST (sk) * 106‘
26. 10. ,18:15  Rôzne správy * Vermischte Nachrichten * r. Alexander Kluge * 1988 * OV (nem.) + AT + ST (sk) * 97‘
31. 10.,18:15 Oberhausenskí I * Die Oberhausener I * r. rôzni * 1958 – 1965 * OV (nem.) + AT * 133‘
2. 11. ,18:15 Oberhausenskí II * Die Oberhausener II * r. rôzni * 1961 – 1968 * OV (nem.) + AT * 140‘
7. 11., 18:15 Mladý Törless * Der junge Törless * r. Volker Schlöndorff * 1966 * OV (nem.) + ST (sk) * 78‘ *
9. 11., 18:15 Baal * Baal * r. Volker Schlöndorff * 1969 * OV (nem.) + AT * 84‘
14. 11.,18:15 Lovecké výjavy z Dolného Bavorska * Jagdszenen aus Niederbayern * r. Peter Fleischmann *1969 * OV (nem.) + ST (cz) * 80‘
16. 11., 18:15 Aj trpaslíci začínali malí * Auch Zwerge haben klein angefangen * r. Werner Herzog * 1970 * OV(nem.) + AT * 96‘
21. 11., 18:15 Aguirre, hnev Boží * Aguirre, der Zorn Gottes * r. Werner Herzog * 1972 * OV (nem.) + AT * 93‘
23. 11.,18:15 Strach jesť duše * Angst essen Seele auf * r. Rainer Werner Fassbinder * 1974 * OV (nem.) + ST (sk) * 87‘
28. 11.,18:15 Stratená česť Kataríny Blumovej * Die verlorene Ehre der Katharina Blum * r. Volker
Schlöndorff, Margarethe von Trotta * 1975 * OV (nem.) + ST (cz) * 100‘
30. 11., 18:15  V behu času * Im Lauf der Zeit * r. Wim Wenders * 1976 * OV (nem.) + AT * 168‘
5. 12.,18:15 Pivná bitka * Bierkampf * r. Herbert Achternbusch * 1977 * OV (nem.) + AT * 81‘
7. 12., 18:15 Nosferatu – fantóm noci * Nosferatu – Phantom der Nacht * r. Werner Herzog * 1979 * OV
(nem.) + AT * 103‘
12. 12. , 18:15 Woyzeck * Woyzeck * r. Werner Herzog * 1979 * OV (nem.) + AT * 81‘
14. 12., 18:15 Manželstvo Márie Braunovej * Die Ehe der Maria Braun * r. Rainer Werner Fassbinder * 1979 * OV (nem. + angl.) + ST (sk) * 115‘
19. 12. ,18:15 Nebo nad Berlínom * Der Himmel über Berlin * r. Wim Wenders * 1987 * OV (nem. + angl. +
franc. + tur. + hebr. + špan. + jap.) + ST (sk) * 122‘ 
 
VYSVETLIVKY:
 
JAZYKOVÉ VERZIE
OV – pôvodné znenie
AT – anglické titulky
ST – slovenské alebo české titulky

 

Späť