site-specific inštalácia : ARE YOU CONTENT?

Súčasťou projektu Dáta:Demokracia je aj site-specific inštalácia v Goetheho inštitúte s presahom do virtuálneho sveta : ARE YOU CONTENT?. Zoskupenie JaOnMi CreatureS chce inštaláciou poukázať na to, že sami sme tvorcami obsahu a z tvorcov sa stáva obsah samotný. Inštalácia je analógiou k nášmu dvojakému životu a prebieha súbežne vo fyzickom aj virtuálnom svete.
Kladie podstatné otázky: Akú kontrolu máme nad obsahom, ktorý zdieľame? Akú hodnotu majú informácie bez kontextu? Sme s tým spokojní?


Vernisáž: 15 9. 2017, 14.00 (Dobrý trh)

www.areyoucontent.eu 

Späť