Diskusia v rámci Stredoeurópskeho fóra Prečo volíme bláznov

Autor Roman Maria Koidl v rozhovore o tom, či sa nachádzame na ceste k technokratickej diktatúre a ako sociálne média a pokračujúca digitalizácia ohrozujú  naše demokratické zriadenie.
Roman Maria Koidl je špecialista na komunikačnú a brandingovú stratégiu. Je zakladateľom Kunsthalle Koidl a autorom viacerých publikácií. Vo svojej eseji „Prečo volíme bláznov“ analyzuje, ako vyzerá volebný boj v postfaktuálnej dobe, v ktorej triumfuje "Psycho Politico".
 
 

Späť