Prednáška a diskusia Thomas Mann a jeho rodina

Die Manns Aufbau Verlag

Str , 14.03.2018

Knižnica, Goetheho inštitút Bratislava

Prednáša Manfred Flügge

„Myslím si, že v Nemecku 20. storočia nebola významnejšia, originálnejšia a zaujímavejšia rodina ako Mannovci.“  
Marcel Reich-Ranicki

Kniha Storočie Mannovcov (Das Jahrhundert der Manns, Aufbau, 2015) zobrazuje osudy významných členov rodiny Thomasa Manna, držiteľa Nobelovej ceny za literatúru. Autor vychádzal z autentických denníkových záznamov a korešpondencie. Nevyhýbal sa ani intímnym a kontroverzným témam ako drogy, alkohol, homosexualita alebo členstvo v NSDAP. Pútavé rozprávanie opisuje pohnuté osudy talentovaných ľudí v zlomovej epoche európskych dejín.
 
Manfred Flügge (1946) je autor románov, poviedok, biografií, recenzií, divadelných a rozhlasových hier. Už 30 rokov sa venuje nemeckej literárnej moderne a exilu. Vydal životopisy Heinricha Manna, Thomasa Manna, jeho tajomníka Konráda Kellena či maliarky Evy Hermannovej. Kniha Storočie Mannovcov sa stala bestselerom a vyšla v prekladoch do viacerých jazykov, aj v češtine.

Podujatie začne prednáškou Manfreda Flüggeho o knihe Storočie Mannovcov, po ktorej bude nasledovať diskusia s autorom. Večer moderuje Tamara Zajacová, podujatie bude prebiehať v nemčine.
 

Späť