Prezentácia knihy Georg Simmel: O Rembrandtovi

Georg Simmel: O Rembrandtovi © Akamedia

Ut , 19.02.2019

Knižnica

Panenská 33
81482 Bratislava

Georg Simmel (1858 – 1918) patrí medzi zakladateľské osobnosti modernej sociológie a zvlášť sociológie kultúry. Esej Rembrandt z roku 1916 vychádza v slovenčine prvýkrát. Georg Simmel si vo svojej knihe kladie zásadné otázky, ktoré sú však dnes už len v pozadí sociologických analýz, ak sa vôbec kladú. Napríklad: Čo skutočne vidíme v umeleckom diele? Čo nám hovorí Rembrandtovo dielo o ľudskej prirodzenosti alebo podstate? V čom spočíva jedinečnosť autorovho prínosu? Jeho brilantná interpretačná štúdia patrí k majstrovským textom filozofie a sociológie umenia.

Organizujeme v spolupráci s vydavateľom Akamedia.

Späť