Čítanie a diskusia Franz Dodel: Bez útechy

Franz Dodel © Dirk Skiba

Str , 27.03.2019

Knižnica

Panenská 33
81482 Bratislava

Básne "Bez útechy" od Franza Dodela, jedného z najvýznamnejších nemecky píšucich básnikov súčasnosti pochádzajú z monumentálneho projektu nikdy nekončiacich haiku (doteraz napísal 37600 veršov). Autor v nich hlboko reflektuje plynúci život v nádherných poeticko-filozofických obrazoch inšpirovaných životom, literatúrou, výtvarným umením, filozofiou a teológiou.

Moderuje poetka a prekladateľka Mila Haugová.
Čítanie v nemeckom a slovenskom jazyku.
 
Po skončení podujatia Vás pozývame na malé občerstvenie.
 

Späť