medzinárodné sympózium Škola ako laboratórium moderného života

Študentky textilného oddelenia ŠUR © Archív Ivy Mojžišovej - SMD

Štv , 26.09.2019 -
Pia , 27.09.2019

Knižnica

Panenská 33
81482 Bratislava

Medzinárodné sympózium organizované pri príležitosti 90. výročia založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave a 100. výročia založenia Bauhausu

V rámci diskusií o reforme umeleckých škôl vyvstáva vždy otázka vzťahu medzi Bauhausom a ostatnými školami, ktoré doteraz stáli v jeho tieni. Bauhaus sa zvykne považovať za vzorový príklad, čo zase ostatné školy posúva do úlohy periférnych kópií. Cieľom sympózia je preto aj prehodnotenie významu Bauhausu a ostatných stredoeurópskych umeleckých škôl. Je vôbec zaoberanie sa reformou umeleckých škôl bez tohto hierarchického náhľadu možné? Ako sa dá zabrániť nadhodnoteniu jednej školy a s tým súvisiace podhodnotenie iných?  Aby sme získali objektívnejšiu analýzu, nebolo by vhodnejšie preskúmať jednotlivé školy, ktoré v rámci hnutia za reformu umeleckých škôl vychádzali z jednej názorovej platformy a na ktorej sa aj všetky aktívne podieľali?
 
“Maliarské akadémie sme pochovali. Pochovali sme i sochárske a umeleckopriemyselné školy. Ich absurdnosť stáva sa deň zo dňa viditeľnejšia. Za jediné školy považujeme tie, ktoré regrutujú do života ľudí, majúcich smysel pre prácu a schopnosti ku kvalitnej práci. Za najdôležitejšie považujeme laboratória, ktoré sú skutočnou avantgardou po stránke pracovnej, aj po stránke ducha.”
Josef Rybák: Bratislavský Bauhaus, in: DAV, r. IV, 1931, č. 2, s. 12


- v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu

Program:
 
Štvrtok, 26. september 2019

09:45 – 10:15 Registrácia a privítanie (Historické múzeum SNM na hrade)
10:15 – 12:00 Prehliadka výstavy „Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave“ (Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf, Simona Bérešová)

12:00 – 14:00 Obedová prestávka a presun do Goethe-Institut

14:00 – 14:15 Zahájenie Sympózia (Sonia de Puineuf)
14:15 – 15:15 Patrick Werkner: Viedenská umeleckopriemyselná škola - od vzniku po kinetizmus okolo roku 1920 

15:15 – 15:30 Prestávka

15:30 – 17:00 Panel 1: Reforma umeleckého školstva a výtvarné akadémie
• Julia Witt: Medzi štátnou administratívou a samosprávou: Nemecké výtvarné akadémie vo víre reformy umeleckého školstva 20. rokov
• Dagmar Schmengler: Vroclavská výtvarná akadémia 1925–1932. Pôsobisko pre umeleckých tvorcov presne podľa ich gusta

17:00 – 17:30 Prestávka

17:30 – 19:00 Panel 2: Reforma umeleckej výučby : metódy a siete
• Lada Hubatová-Vacková: Reformní „užité kreslení“ a radikalita jeho koncepcí: od imaginativního ornamentu po mechanizovanou kresbu
• Alena Kavčáková: VI. mezinárodní kongres pro kreslení a užitá umění v Praze (1928) „...vzorem ovšem zůstává Bauhaus.“

Piatok, 27. september 2019

09:30 – 10:30 Cornelia Wieg: Umelecká škola BURG Giebichenstein v Halle (Saale) - staršia sestra Bauhausu? Podobnosti, rozdiely a čo bolo potom.

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:15 Panel 3: Bauhaus v konštelácii moderny
• Meghan Forbes: Bauhaus mimo Bauhaus: Vzájemná výměna mezi českou avantgardou a nemeckým Bauhausom
 • Alexandra Panzert: Bauhaus v kontexte reformy umeleckého školstva - porovnania.

12:30 – 14:00 Obedová prestávka

14:00 – 16:00 Panel 4: Varianty reformovaných umeleckých škôl
• Grit Weber: Frankfurtská Škola umenia 1923-1933
• Katalin Bakos: Tri súkromné školy dielňového typu v Budapešti: „Jaschikova umelecká škola” (1920‒1950), „Mühely” Sándora Bortnyika (1928‒1938) a „Atelier” (1931‒1949)
• Vít Jakubíček: Baťova Škola umění ve Zlíne (1939–1949)

16:00-16:30 Prestávka

16:30-17:30 Okrúhly stôl: Dedičstvo reformovaných umeleckých škôl
18:00 Prehliadka Slovenského múzea dizajnu a Galérie dizajnu Satelit

 

Späť