medzinárodné sympózium Škola ako laboratórium moderného života

Študentky textilného oddelenia ŠUR © Archív Ivy Mojžišovej - SMD

Štv , 26.09.2019 -
Pia , 27.09.2019

Knižnica

Panenská 33
81482 Bratislava

Medzinárodné sympózium organizované pri príležitosti 90. výročia založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave a 100. výročia založenia Bauhausu

V rámci diskusií o reforme umeleckých škôl vyvstáva vždy otázka vzťahu medzi Bauhausom a ostatnými školami, ktoré doteraz stáli v jeho tieni. Bauhaus sa zvykne považovať za vzorový príklad, čo zase ostatné školy posúva do úlohy periférnych kópií. Cieľom sympózia je preto aj prehodnotenie významu Bauhausu a ostatných stredoeurópskych umeleckých škôl. Je vôbec zaoberanie sa reformou umeleckých škôl bez tohto hierarchického náhľadu možné? Ako sa dá zabrániť nadhodnoteniu jednej školy a s tým súvisiace podhodnotenie iných?  Aby sme získali objektívnejšiu analýzu, nebolo by vhodnejšie preskúmať jednotlivé školy, ktoré v rámci hnutia za reformu umeleckých škôl vychádzali z jednej názorovej platformy a na ktorej sa aj všetky aktívne podieľali?
 
“Maliarské akadémie sme pochovali. Pochovali sme i sochárske a umeleckopriemyselné školy. Ich absurdnosť stáva sa deň zo dňa viditeľnejšia. Za jediné školy považujeme tie, ktoré regrutujú do života ľudí, majúcich smysel pre prácu a schopnosti ku kvalitnej práci. Za najdôležitejšie považujeme laboratória, ktoré sú skutočnou avantgardou po stránke pracovnej, aj po stránke ducha.”
Josef Rybák: Bratislavský Bauhaus, in: DAV, r. IV, 1931, č. 2, s. 12


- v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu

Program:
 
 
Štvrtok, 26. september 2019

Historické múzeum SNM na Bratislavskom hrade
10:00 – 10:30 Registrácia a privítanie – Mária Rišková, riaditeľka SCD; Peter Bárta, riaditeľ Historického múzea SNM
10:30 – 12:00 Prehliadka výstavy „Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave“ (Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf, Simona Bérešová)
12:00 – 14:00 Obedová prestávka a presun do Goethe inštitútu
 
Goethe-Institut
14:00 – 14:15 Zahájenie sympózia (Sonia de Puineuf)
14:15 – 15:30 Patrick Werkner: Viedenská umeleckopriemyselná škola - od vzniku po kinetizmus okolo 1920 
15: 30 - 16:00 Miklós Székely: Schools and museums of industry in a country of accelerated modernisation. The case of Hungary between 1884-1914
16:00 – 16:30 Prestávka (káva, čaj)
16:30 – 18:00 Panel 1: Reforma umeleckého školstva a umeleckej výučby : inštitúcie, metódy a siete
• Julia Witt: Reforma akadémií výtvarných umení vo Weimarskej republike
• Lada Hubatová-Vacková: Reformní „užité kreslení“ a radikalita jeho koncepcí: od imaginativního ornamentu po mechanizovanou kresbu
• Alena Kavčáková: VI. mezinárodní kongres pro kreslení a užitá umění v Praze (1928) „...vzorem ovšem zůstává Bauhaus.“
19:30 Spoločná večera - San Marten, Panská 33, 811 01 Bratislava 
Piatok, 27. september 2019
09:30 – 10:30 Cornelia Wieg: Umelecká škola BURG Giebichenstein v Halle (Saale) - staršia sestra Bauhausu? Podobnosti, rozdiely a čo bolo potom
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:15 Panel 2: Bauhaus v konštelácii moderny
• Meghan Forbes: Bauhaus mimo Bauhaus: Vzájemná výměna mezi českou avantgardou a německým Bauhausom
• Alexandra Panzert: Bauhaus v kontexte reformy umeleckého školstva - porovnania.
12:30 – 14:00 Obedová prestávka
14:00 – 16:00 Panel 3: Varianty reformovaných umeleckých škôl
• Grit Weber: Frankfurtská Škola umenia 1923-1933
• Katalin Bakos: Tri súkromné školy dielňového typu v Budapešti: „Jaschikova umelecká škola” (1920‒1950), „Mühely” Sándora Bortnyika (1928‒1938) a „Atelier” (1931‒1949)
• Vít Jakubíček: Baťova Škola umění ve Zlíne (1939–1949)
16:00-16:30 Prestávka (káva, čaj)
16:30-17:30 Okrúhly stôl: Dedičstvo reformovaných umeleckých škôl (Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU; Iva Knobloch, kurátorka UPM v Prahe)
 
18:00-19:00 Prehliadka Slovenského múzea dizajnu a Galérie dizajnu Satelit
(Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10)
 

Späť