prednáška a diskusia Dr. F. Brackhane: Wolfgang v. Kempelen a jeho hovoriaci stroj

Kempelenov hovoriaci stroj kempelen

Str , 11.09.2019

Knižnica

Panenská 33
81482 Bratislava

Wolfgang von Kempelen (1734 - 1804) bol bratislavský polyhistor, vynálezca, výtvarník a dramatik, súčasník a obľúbenec Márie Terézie.

Má na konte niekoľko svetových prvenstiev, ako napr. prvý patent na parnú turbínu v histórii a jedno z prvých zariadení na tlač textu pre nevidiacich. Bol priekopníkom v oblasti vzdelávania nevidomých a logopédie. Pre pobavenie Márie Terézie skonštruoval svoj slávny šachový automat Turek, kvôli ktorému však má dnes nespravodlivo povesť šarlatána, hoci on sám nikdy netajil, že ide len o ilúziu.

Jeho najväčším prínosom je však rozhodne dielo Mechanizmus ľudskej reči (1791) a jeho hovoriaci stroj - prvý úspešný pokus o syntézu reči na svete. Pokladá sa za zakladateľa novej vednej disciplíny, experimentálnej fonetiky.

Dr. Fabian Brackhane z Institut für Deutsche Sprache v Mannheime sa venuje výskumu Kempelenovho hovoriaceho stroja a analýze jeho diela v oblasti fonetiky.
Do Bratislavy príde porozprávať zaujímavosti o Kempelenovom živote a diele a so sebou prinesie i exemplár hovoriaceho stroja, ktorý zostrojil podľa Kempelenových plánov.

Moderuje: Andrej Groll, predseda o.z. Kempelenopolis

- v spolupráci s o.z. Kempelenopolis
http://www.kempelen.info
Občianske združenie Kempelenopolis má za cieľ zvyšovať povedomie o živote a diele Wolfganga Kempelena, o jeho súčasníkoch, a tiež o jeho dobovom a vedeckom kontexte. 

Späť