Prednáška Beuys Will Be Beuys #7

Beuys Will Be Beuys #7 © Eugen Korda

Štv , 10.06.2021

18:00

Knižnica

Florian Malzacher: Umenie ako zhromaždenie sfér radikálnej predstavivosti a pragmatických utópií

Zhromaždenie v kontexte aktivizmu je miestom, kde sa môžete stretnúť, vytvoriť spoločenstvo a experimentovať s rôznymi formami demokracie. V ostatných rokoch však došlo aj k množstvu umeleckých pokusov, pri ktorých sa forma zhromaždenia využila na vytvorenie nových verejných sfér. Využívajúc jedinečné možnosti divadla na vytvorenie dočasných komunít, tieto diela nielen odzrkadľujú spoločnosť, ale pokúšajú sa aj o spoločenské a politické procesy, prostredníctvom ktorých je možné komunity koncipovať, konať, zinscenovať, testovať alebo dokonca nanovo objavovať.


Spôsoby, akým sa umenie používa na zhromaždenia, ktoré poskytujú priestor pre radikálnu predstavivosť a pragmatické utópie, sú veľmi rozmanité a nie zriedka aj protichodné svojimi estetickými a politickými postojmi. Spája ich však cieľ rozširovať oblasť divadla, propagovať jeho prostriedky a možnosti, nachádzať spôsoby riešenia spoločenských a politických problémov našej doby. Aj aktivizmus a politické myslenie by sa mali inšpirovať nad rámec umeleckého myslenia.
Tento workshop rozvíja myšlienku umenia ako zhromaždenia na základe historických príkladov od Beuysa po Schlingensiefa, ale zameriava sa hlavne na súčasné umelecké príklady od „trials“ a „assemblies“ Mila Raua, „New World Summits“ Jonasa Staala, parlamentných experimentov Dany Yahalomi / Public Movement, Lotte van den Bergs „initiation of conversations“ až po rôzne Pre-Enactments Svetovej konferencie o klíme projektu Rimini Protokoll a Bruna Latoura.
 
Florian Malzacher je nezávislým kurátorom, dramaturgom, autorom a v súčasnosti hosťujúcim profesorom na Fakulte aplikovaných divadelných štúdií na univerzite v Giessene. Bol spoluorganizátorom festivalu steirischer herbst v Grazi v rokoch 2006 až 2012 a umeleckým šéfom festivalu Impulse Theater (v Düsseldorfe, Kolíne nad Rýnom a Mühlheime / Porúrí) v rokoch 2013 až 2017. Bol tiež kurátorom podujatí ako Truth is Concrete  v  Grazi v roku 2012, Appropriations (Ethnologisches Museum Berlin, 2015), Artist Organisations International (HAU Berlin, 2015), Sense of Possibility (Petrohrad, 2017) alebo Training for the Future (s Jonasom Staalom, od roku 2019). Florian Malzacher tiež napísal a editoval početné scenáre pre divadlo a performancie.
Ostatnou jeho publikovanou knihou je „Gesellschafsspiele, Politisches Theater heute“.
V súčasnosti vedie online diskusnú skupinu „The Art of Assembly“

Viac informacií o projekte na :
www.goethe.de/slovensko/beuys2021 

Späť