premietanie filmu a diskusia Beuys Will Be Beuys # podujatie sa presúva na jeseň

Beuys Will Be Beuys #7 © Eugen Korda

Štv , 27.05.2021

Knižnica

Panenská 33

81482 Bratislava

Claudia Schmid: Unter allen Augen (Pred očami všetkých)


UNTER ALLER AUGEN, dokumentárny film, 90 min., D 2017
Scenár a réžia: Claudia Schmid
 
Vo filme Unter aller Augen (Pred očami všetkých) spracováva nemecká umelkyňa Claudia Schmid tému, ktorá sa týka každého a každej jednej z nás – je ňou násilie páchané na ženách. Je všadeprítomné a Claudia ho sníma svojou sugestívnou kamerou na rôznych miestach planéty – v Benine, Bangladéši, Kongu aj v Nemecku. Ženy jej podávajú bezprostredné svedectvá o brutálnom násilí, čo sa deje každodenne s nemým súhlasom nás všetkých. A muži? Autorka sa pýta aj ich: mnohí opisujú násilie na ženách ako normálnu súčasť každodenného života. Sebaurčená, emancipovaná žena budí stále strach. Film na pozadí rôznych kultúr, spôsobov života a spoločenských systémov odhaľuje, ako fungujú mechanizmy a štruktúry násilia v jeho univerzálnej paralelnosti. Neodbytnosť tohto posolstva je stvárnená silou protagonistiek – sú to Minara, Nakatya, Vumilia, Maya a všetky ostatné, ktoré si veľmi ťažko dokázali nanovo vybudovať sebavedomie a meniť tak svet po malých kúskoch.

Po premietaní filmu bude nasledovať diskusia s Claudiou Schmid.
Moderátor: Robo Švarc


Claudia Schmid je nemecká filmová režisérka a výtvarná umelkyňa (* 1956 v Kolíne nad Rýnom). Študovala hudbu na Vysokej škole múzických umení vo Viedni (flauta a klavír), o 3 roky neskôr prešla na výtvarné umenie a do roku 1986 študovala sochárstvo a maľbu na umeleckých akadémiách vo Viedni a Düsseldorfe. Do roku 1991 pôsobila ako nezávislá umelkyňa v Taliansku a Nemecku, kde vystavovala a získala niekoľko ocenení a grantov. V roku 1991 sa  Claudia Schmid  začala venovať filmu a dodnes pracuje ako nezávislá filmová režisérka. Nakrútila 15 dokumentov pre verejnoprávnu televíziu, od roku 2009 sa sústredí na výtvarné dokumenty a portréty umelcov. V posledných rokoch sa intenzívne venuje aj problematike násilia páchaného na ženách. Svoje dokumentárne filmy: „Voices of Violence“  a „Unter aller Augen“ uvedie aj v Bratislave.
Prístup Claudie Schmidovej k filmovej tvorbe je po obsahovej aj dramaturgickej stránke formovaný jej skúsenosťami sochárky, maliarky a hudobníčky. Filmy Claudie Schmidovej boli úspešne uvádzané na rôznych medzinárodných filmových festivaloch, v mnohých kinách, ako aj v renomovaných galériách a múzeách.
 
http://schmidfilm.de/ 

viac informácií o projekte Beuys will be Beuys:
https://www.goethe.de/ins/sk/de/kul/sup/beu.html
 

Späť