virtuálna výstava Pochopiť Beuysa

Joseph Beuys / Andy Warhol © ČTK/DPA/Giehr

Štv , 01.07.2021 -
Pia , 31.12.2021

Online

„Beuys verstehen“ (Pochopiť Beuysa) je názov virtuálnej galérie Goetheho inštitútov vo Varšave, v Prahe a v Bratislave. Vznikla v spolupráci s kurátormi  programu beuys2021 a vytvorila ju berlínska spoločnosť ZAUBAR, ktorá se zaoberá rozšírenou realitou.

Beuysova koncepcia „rozšíreného pojmu umenia“, bola inšpiráciou k vytvoreniu virtuálnej výstavy, prostredníctvom ktorej chce Goetheho inštiút pri  príležitosti 100. výročia narodenia Josepha Beuysa  podporiť snahy vysporiadať sa s politickými, sociálnymi a ekologickými otázkami, ktorými se tento umelec zaoberal.

Pandémia v Beuysovom roku 2021 neumožňuje prístup k dielam tohto umelca v múzeách a galériách. Virtuálna prehliadka galérie „Beuys verstehen (Pochopiť Beuysa) napriek tomu umožňuje stretnutie sa s jeho najznámejšími dielami ako je Soziale Plastik (Sociálna  plastika, 1969), Schlitten (Sane, 1969), Das Kapital Raum 1970-1977 (Priestor kapitálu 1970-1977; 1980), 7000 Eichen (7000 dubov, 1982) alebo Capri-Batterie (Baterie Capri, 1985).

Galéria je koncipovaná tak, aby priblížila osobu a dielo Josepha Beuyse, zvlášť jeho životnú tému „spoločenská transformácia“. Ozrejmuje umelcov spôsob pohľadu na témy ako kapitál, ekológia, demokracia a budúcnosť. Výstava umožňuje návštevníkom zažiť Beuysovu teóriu a prax „sociálnej plastiky“ a osvetľuje jazyk obrazov a materiálov, ktoré používa. Výstava takýmto spôsobom tiež skúma, akým aktuálnym je fenomén Joseph Beuys v roku, kedy uplynulo už sto rokov od jeho narodenia.

Virtuálna galéria „Beuys verstehen“ (Pochopiť Beuysa) bude prístupná  na webových stránkach Goetheho inštitútov na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, Litve a v Slovinsku.

Tu nájdete našu virtuálnu výstavu - nech sa páči, vstúpte:
 https://zaubar.com/Beuys-Verstehen/


 

Späť