พันธมิตรห้องสมุด

Bangkok Book Festival © Goethe-Institut Thailand

สถาบันเกอเธ่สนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างห้องสมุด บรรณารักษ์ สมาคมห้องสมุด หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

เราร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ จัดสัมมนา ทัศนศึกษา โปรแกรมแลกเปลี่ยนด้านสารสนเทศ

ติดต่อ

ติดตามเราได้ที่