ทุนสนับสนุนการแปล

โครงการนี้ต้องการให้ผู้อ่านนานาชาติเข้าถึงงานเขียนที่เป็นภาษาเยอรมันได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทวรรณกรรม หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน และหนังสือสารคดี  
 
นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการในปีค.ศ. 1974 สำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลกได้จัดพิมพ์หนังสือแปลเป็นภาษาต่างๆ 45 ภาษา รวมแล้วกว่า 7,000 เล่ม ด้วยเงินสนับสนุนของโครงการนี้ 

เงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุน

  • เราสนับสนุนสำนักพิมพ์ทั่วโลกที่ตีพิมพ์หนังสือแปลจากภาษาเยอรมัน 
  • สถาบันเกอเธ่จะออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่เป็นค่าแปล 
  • สมัครขอทุนผ่านแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ของสถาบันเกอเธ่ กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน 
  • เปิดรับสมัคร 4 ครั้งต่อปี ระยะเวลาเปิดรับแต่ละครั้งนาน 1 เดือน 
​​​​​

ติดต่อ

ข้อมูลที่สนใจ

ติดตามเราได้ที่