ทุนสนับสนุนการแปล

Books on a shelf Foto: © Goethe-Institut Budapest

โครงการ "ทุนสนับสนุนการแปลหนังสือภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ" ของสถาบันเกอเธ่ มีขึ้นเพื่อสนับสนุนสำนักพิมพ์ต่างประเทศในการตีพิมพ์วรรณกรรมเยอรมัน เพื่อให้ผู้อ่านต่างชาติได้เข้าถึงวรรณกรรมร่วมสมัย หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน งานวิชาการ และหนังสือสารคดีที่สำคัญ

โครงการนี้มีเป้าหมายด้านนโยบายวัฒนธรรมและเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายด้านวัฒนธรรมและการศึกษาในต่างประเทศ

กว่า 40 ปีของการก่อตั้ง โครงการได้ให้เงินทุนสนับสนุนเผยแพร่หนังสือแปลแล้วราว 6,000 เล่ม ในภาษาต่างๆ 45 ภาษา

สถาบันเกอเธ่ในประเทศของท่านจะเป็นผู้ประเมินใบสมัคร หากได้รับการอนุมัติ สถาบันจะส่งหนังสือแนะนำไปยังสถาบันเกอเธ่สำนักงานใหญ่ในเมืองมิวนิค

การคัดเลือกจะดำเนินการโดยคณะกรรมการ 6 ท่าน ประกอบด้วย นักวิจารณ์วรรณกรรม 2 ท่าน ผู้ที่ทำงานในแผนกกฎหมายและลิขสิทธิ์ต่างประเทศของสำนักพิมพ์เยอรมันขนาดใหญ่ (ตำแหน่งนี้หมุนเวียนทุกปี) 1 ท่านและเจ้าหน้าที่แผนกวรรณกรรมและทุนสนับสนุนการแปลของสถาบันเกอเธ่ 3 ท่าน

ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการประชุม 4 ครั้ง ตามกำหนดการต่อไปนี้
 • รอบต้นเดือนกุมภาพันธ์: หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม
 • รอบปลายเดือนเมษายน: หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม
 • รอบปลายเดือนกรกฎาคม: หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน
 • รอบต้นเดือนพฤศจิกายน: หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 15 กันยายน

สำหรับหนังสือประเภทสารคดีและวิชาการ คณะกรรมการจะประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินเฉพาะเดือนเมษายนและพฤศจิกายนเท่านั้น โดยหนังสือประเภทวิชาการ จะต้องได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก “Deutsche Forschungsgemeinschaft” (องค์การเพื่อการวิจัยเยอรมนี) ดังนั้นการตัดสินอาจใช้เวลามากกว่าปกติ 3 ถึง 6 เดือน
 1. ผู้สมัครต้องเป็นสำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ที่มีสิทธิ์สมัครทุน ต้องเป็นสำนักพิมพ์ต่างประเทศเท่านั้น   
 2. ผลงานที่ตีพิมพ์: สถาบันเกอเธ่ สนับสนุนงานแปลจากผลงานของนักประพันธ์ชาวเยอรมันที่ได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน
 3. งานแปลจากงานประพันธ์ภาษาเยอรมัน: การแปลจะต้องแปลจากงานประพันธ์ที่ต้นฉบับเป็นภาษาเยอรมันตั้งแต่แรกเท่านั้น
 4. กำหนดการวางจำหน่ายผลงานแปล: การพิจารณา จะพิจารณาเฉพาะงานแปลที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการตีพิมพ์ในช่วงที่ลงนามสัญญารับเงินทุนสนับสนุน
 5. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปล: ในกรณีที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน สถาบันเกอเธ่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปลบางส่วนกับสำนักพิมพ์ สถาบันเกอเธ่ไม่มีนโยบายสนับสนุนเต็มจำนวนไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ การพิมพ์หรือการตรวจแก้ไขการแปล
 6. การระบุชื่อและพิมพ์ตราสัญลักษณ์สถาบันเกอเธ่: สำนักพิมพ์จะต้องระบุชื่อสถาบันเกอเธ่ รวมถึงตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนบนปกในของหนังสือ หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ สถาบันเกอเธ่ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายทุนสนับสนุน 
 7. ค่าจ้างผู้แปล: ในกรณีที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน จะสามารถพิจารณาจากจำนวนเงินค่าแปลที่นักแปลจะได้รับช้าที่สุดเมื่อหนังสือออกวางจำหน่าย
 8. งานแปล E-Book ในระบบ Onleihe: สถาบันเกอเธ่จะนำผลงานแปลมาทำในรูปแบบ E-Book เข้าระบบ Onleihe (ห้องสมุดออนไลน์) เพื่อให้สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ได้ยืม สำนักพิมพ์ที่ได้รับทุนต้องนำไฟล์หนังสือแปลในรูปแบบ ePub ส่งให้กับสถาบันเกอเธ่
ไฟล์ตราสัญลักษณ์ของสถาบันเกอเธ่ เพื่อพิมพ์ในงานแปลที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน:
 

ข้อมูลเพิ่มเติม