ทุนสนับสนุนการแปล

Goethe-Institut translation funding Foto: © Goethe-Institut Budapest

โครงการ "ทุนสนับสนุนการแปลหนังสือภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ" ของสถาบันเกอเธ่ มีขึ้นเพื่อสนับสนุนสำนักพิมพ์ต่างประเทศในการตีพิมพ์วรรณกรรมเยอรมัน เพื่อให้ผู้อ่านต่างชาติได้เข้าถึงวรรณกรรมร่วมสมัย หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน งานวิชาการ และหนังสือสารคดีที่สำคัญ

โครงการนี้มีเป้าหมายด้านนโยบายวัฒนธรรมและเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายด้านวัฒนธรรมและการศึกษาในต่างประเทศ

กว่า 40 ปีของการก่อตั้ง โครงการได้ให้เงินทุนสนับสนุนเผยแพร่หนังสือแปลแล้วราว 6,000 เล่ม ในภาษาต่างๆ 45 ภาษา

สถาบันเกอเธ่ในประเทศของท่านจะเป็นผู้ประเมินใบสมัคร หากได้รับการอนุมัติ สถาบันจะส่งหนังสือแนะนำไปยังสถาบันเกอเธ่สำนักงานใหญ่ในเมืองมิวนิคซึ่งจะประชุมเพื่อกำหนดจำนวนเงินสนับสนุนในขั้นตอนต่อไป ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการประชุม 4 ครั้ง ตามกำหนดการต่อไปนี้ 
 
 • รอบต้นเดือนกุมภาพันธ์: หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม
 • รอบปลายเดือนเมษายน: หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม
 • รอบปลายเดือนกรกฎาคม: หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน
 • รอบต้นเดือนพฤศจิกายน: หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 15 กันยายน

สำหรับหนังสือประเภทสารคดีและวิชาการ คณะกรรมการจะประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินเฉพาะเดือนเมษายนและพฤศจิกายนเท่านั้น โดยหนังสือประเภทวิชาการ จะต้องได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก “Deutsche Forschungsgemeinschaft” (องค์การเพื่อการวิจัยเยอรมนี) ดังนั้นการตัดสินอาจใช้เวลามากกว่าปกติ 3 ถึง 6 เดือน
 1. ผู้สมัครต้องเป็นสำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ที่มีสิทธิ์สมัครทุน ต้องเป็นสำนักพิมพ์ต่างประเทศเท่านั้น   
 2. ผลงานที่ตีพิมพ์: สถาบันเกอเธ่ สนับสนุนงานแปลจากผลงานของนักประพันธ์ชาวเยอรมันที่ได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน
 3. งานแปลจากงานประพันธ์ภาษาเยอรมัน: การแปลจะต้องแปลจากงานประพันธ์ที่ต้นฉบับเป็นภาษาเยอรมันตั้งแต่แรกเท่านั้น
 4. กำหนดการวางจำหน่ายผลงานแปล: การพิจารณา จะพิจารณาเฉพาะงานแปลที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการตีพิมพ์ในช่วงที่ลงนามสัญญารับเงินทุนสนับสนุน
 5. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปล: ในกรณีที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน สถาบันเกอเธ่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปลบางส่วนกับสำนักพิมพ์ สถาบันเกอเธ่ไม่มีนโยบายสนับสนุนเต็มจำนวนไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ การพิมพ์หรือการตรวจแก้ไขการแปล
 6. การระบุชื่อและพิมพ์ตราสัญลักษณ์สถาบันเกอเธ่: สำนักพิมพ์จะต้องระบุชื่อสถาบันเกอเธ่ รวมถึงตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนบนปกในของหนังสือ หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ สถาบันเกอเธ่ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายทุนสนับสนุน 
 7. ค่าจ้างผู้แปล: ในกรณีที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน จะสามารถพิจารณาจากจำนวนเงินค่าแปลที่นักแปลจะได้รับช้าที่สุดเมื่อหนังสือออกวางจำหน่าย
 8. งานแปล E-Book ในระบบ Onleihe: สถาบันเกอเธ่จะนำผลงานแปลมาทำในรูปแบบ E-Book เข้าระบบ Onleihe (ห้องสมุดออนไลน์) เพื่อให้สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ได้ยืม สำนักพิมพ์ที่ได้รับทุนต้องนำไฟล์หนังสือแปลในรูปแบบ ePub ส่งให้กับสถาบันเกอเธ่

อัปเดตล่าสุด

Olga © สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

วรรณกรรม ความรัก และอุดมการณ์ทางการเมือง

“เรื่องนี้ละม้ายคล้ายข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา ซึ่งจริงๆ จะให้ชื่อว่า กีรติ เหมือนที่เรื่องนี้ชื่อ โอลก้า ยังได้เลย“ มองโอลก้า นวนิยายของแบร์นฮาร์ด ชลิงค์ ในบริบทปัจจุบันในสังคมไทย ผ่านมุมมองของอรรถ บุนนาค

หนังสือที่ได้รับทุนสนับสนุนการแปล

โทษ © สำนักพิมพ์รหัสคดี

โทษ

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Strafe
ผู้แต่ง: Ferdinand von Schirach
ผู้แปล: เฉิดฉวี แสงจันทร์
สำนักพิมพ์: รหัสคดี
ISBN: 9789742112684

โอลก้า © สำนักพิมพ์ Library House

โอลก้า

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Olga
ผู้แต่ง: Bernhard Schlink
ผู้แปล: เจนจิรา เสรีโยธิน
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123430

อเมริคา (ชายผู้สาบสูญ) © สำนักพิมพ์ Library House

อเมริคา (ชายผู้สาบสูญ)

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Amerika (Der Verschollene)
ผู้แต่ง: Franz Kafka
ผู้แปล: ถนอมนวล โอเจริญ
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123119

คดีโคลลินี © รหัสคดี

คดีโคลลินี

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Der Fall Collini
ผู้แต่ง: Ferdinand von Schirach
ผู้แปล: เฉิดฉวี แสงจันทร์
สำนักพิมพ์: รหัสคดี
ISBN: 9789742112622

(ช่วยอ่านสักนิด) นิยายวรรณกรรม © สำนักพิมพ์ Bookmoby Press

(ช่วยอ่านสักนิด) นิยายวรรณกรรม

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Einen Blick werfen
ผู้แต่ง: Joachim Zelter
ผู้แปล: เจนจิรา เสรีโยธิน
สำนักพิมพ์: Bookmoby Press
ISBN: 9786168123027

จดหมายถึงพ่อ © สำนักพิมพ์ Library House

จดหมายถึงพ่อ

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Brief an den Vater
ผู้แต่ง: Franz Kafka
ผู้แปล: ถนอมนวล โอเจริญ
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786168123034

โยเซฟิเนอ นักร้องสาวหรือประชากรหนูและเรื่องสั้นคัดสรรอื่นๆ © สำนักพิมพ์ Library House

โยเซฟิเนอ นักร้องสาวหรือประชากรหนูและเรื่องสั้นคัดสรรอื่นๆ

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse und andere Kurzgeschichten
ผู้แต่ง: Franz Kafka
ผู้แปล: ถนอมนวล โอเจริญ
สำนักพิมพ์: Library House
ISBN: 9786169246251

อาชญากรรม © สำนักพิมพ์รหัสคดี

อาชญากรรม

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Verbrechen
ผู้แต่ง: Ferdinand von Schirach
ผู้แปล: เฉิดฉวี แสงจันทร์
สำนักพิมพ์: รหัสคดี
ISBN: 9789742112516

ลมหายใจที่ขาดห้วง © สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

ลมหายใจที่ขาดห้วง

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Atemschaukel
ผู้แต่ง: Herta Müller
ผู้แปล: ผศ. ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
ISBN: 9786160421718

สูทไส้กรอก © สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์

สูทไส้กรอก

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Die Entdeckung der Currywurst
ผู้แต่ง: Uwe Timm
ผู้แปล: ชลิต ดุรงค์พันธุ์
สำนักพิมพ์: ไรท์เตอร์
ISBN: 9786167751613

ชายหนุ่มผู้ถอนตัวจากโลก © สำนักพิมพ์วงกลม

ชายหนุ่มผู้ถอนตัวจากโลก

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Herr Jensen steigt aus
ผู้แต่ง: Jakob Hein
ผู้แปล: อธิคม แสงไชย
สำนักพิมพ์: วงกลม
ISBN: 9786167290089

คนวัดโลก © สำนักพิมพ์วงกลม

คนวัดโลก

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Die Vermessung der Welt
ผู้แต่ง: Daniel Kehlmann
ผู้แปล: เจนจิรา เสรีโยธิน
สำนักพิมพ์: วงกลม
ISBN: 9789745826175

แวร์เธ่อร์ระทม © โครงการจัดพิมพ์คบไฟ

แวร์เธ่อร์ระทม

ชื่อหนังสือ (ภาษาเยอรมัน): Die Leiden des jungen Werther
ผู้แต่ง: Johann Wolfgang von Goethe
ผู้แปล: ถนอมนวล โอเจริญ
สำนักพิมพ์: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ
ISBN: 9787798719