คลังภาพยนตร์

Goethe-Institut film archive Photo: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig


„Liebe Filminteressierte,
in Kürze steht der neue verbesserte Filmkatalog zur Verfügung.
Goethe-Institut – Bereich Film, Fernsehen, Hörfunk


Dear film friends,
The new and improved film catalogue will be available soon.
Goethe-Institut – Film, television and radio division”

 

ภาพยนตร์ของเรา

คลังภาพยนตร์ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเก็บรวบรวมภาพยนตร์เอาไว้กว่า 800 เรื่องในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย์ ที่พร้อมให้บริการฟรีเพื่อให้ท่านนำไปจัดฉายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา หรือที่มีการใช้งานที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ อาทิ การจัดฉายในห้องสมุด สมาคมภาพยนตร์ เทศกาลภาพยนตร์ องค์กรทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษา รวมไปถึงโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทยอีกด้วย

บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้านอื่นๆ ของเรา:  

  • เก็บรวบรวมภาพยนตร์ซีรีส์พิเศษ
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลภาพยนตร์ในเยอรมนี