การลงทะเบียน
คลังภาพยนตร์

ท่านต้องลงทะเบียนสำหรับการยืมสื่อจากสถาบันเกอเธ่ฯ ในครั้งแรกโดยใช้แบบฟอร์มนี้
จากนั้น 1-2 วัน ท่านจะได้รับหมายเลขลูกค้าของท่านทางอีเมลสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป โปรดใช้หมายเลขลูกค้าดังกล่าวในการสั่งจองภาพยนตร์

* ต้องระบุ
เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วมาที่เรา ถือว่าเป็นการยินยอมให้เราใช้ข้อมูลสำหรับการตอบคำถามและติดต่อกลับ ทั้งนี้คุณสามารถยกเลิกการยินยอมได้โดยส่งอีเมลมาแจ้งเราที่ trirat@bangkok.goethe.org. แล้วเราจะทำการลบข้อมูลของคุณ โดยปกติข้อมูลของคุณจะถูกลบไปหลังการตอบคำถามหรือในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัว