ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
Paper in Motion© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond

Paper in Motion


เกี่ยวกับนิทรรศการ

ไคเนติก โมบายที่จัดแสดงนี้คือผลงานที่นิสิตได้ใช้เวลากว่า 7 สัปดาห์ในการค้นคว้า เรียนรู้ และตีความแนวคิดของศิลปินผู้ทรงอิทธิพลจากศตวรรษที่ 21 ที่สร้างสรรค์งานในรูปแบบศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ออกมาในมุมมองของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น อังรี มาทิสส์, วาซิลี แคนดินสกี, มาร์ก รอทโก และบริดเจ็ต ไรลีย์ รวมถึงศิลปินร่วมสมัย เช่น ยาโยอิ กุซามะ, โซฟี สมอลฮอร์น และฌอน โฟลีย์ แนวคิดศิลปะนามธรรมเหล่านี้ถูกสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบไคเนติก โมบาย โดยใช้เทคนิคและวัสดุที่ที่อ้างอิงจากศิลปินต้นแบบอย่างอเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ประกอบกับกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ เช่นการค้นคว้าข้อมูล ถ่ายทอดความคิดด้วยการร่างแบบ การวาดเพื่อการพัฒนาแบบ การเลือกวัสดุ การสร้างแบบจำลองชิ้นงาน การสร้างชิ้นงานด้วยการทดลองและคิดค้นเทคนิคต่าง ๆ

นิทรรศการ Paper in Motion นี้ได้รับการสนับสนุนจาก Shine Co Ltd ที่ได้มอบกระดาษสี Colorplan ของ G.F. Smith ให้นิสิตใช้เป็นวัสดุหลัก รวมถึงห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ ที่เปิดพื้นที่เรียนรู้ที่เต็มไปด้วยข้อมูลและสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปะเพื่อให้นิสิตค้นคว้าตลอดระยะเวลาโครงการ โครงการนี้คือการสำรวจค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปะ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการออกแบบผ่านการวาด สร้างและลงมือทำ หากการออกแบบคือบทสนทนาต่อเวลาและพื้นที่ โครงการนี้ก็เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ฝันถึงมันนั่นเอง

รายวิชา Materials and Processes in Drawing and Making ประสานงานการสอนโดยอาจารย์วิทมน นิวัติชัย สนับสนุนการสอนโดยอาจารย์เอจิ ซูมิ และอาจารย์เกรแฮม นิวแมน

ผลงาน


พันธมิตร