ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Biomorph

ดวงแก้ว เชาวะวนิชย์
ผลงานของนิโคลัส ฮโลโบทั้งแบบที่ติดตั้ง และที่เป็นการแสดง เป็นแรงบันดาลใจให้กับไคเนติก โมบายชิ้นนี้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการเย็บ ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพท้องถิ่น แนวคิดและจิตวิญญาณของศิลปะนามธรรม
ผลงานเย็บของนิโคลัสส่งต่อความคิดของการใช้ทัศนธาตุอินทรีย์ ความเป็นอิสระของส่วนประกอบต่าง ๆ ของโมบายช่วยสร้างความเชื่อมโยงสู่ผลงานของนิโคลัส ฮโลโบถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Biomorph - ดวงแก้ว เชาวะวนิชย์© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond