ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Composition 404

นภัสร ตัณฑรัตน์
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพีท มอนเดรียน ผลงานนามธรรมเรขาคณิตที่สร้างจากเส้นและชุดสีปฐมภูมิ ผ่านระนาบแนวนอนและแนวตั้ง งานชิ้นนี้ได้ต่อยอดองค์ประกอบของผลงานของมอนเดรียนให้เป็นสามมิติ แต่ยังคงความงามของระนาบและความสงบนิ่งไว้ รายละเอียดของข้อต่อเส้นลวดได้มีการออกแบบใช้ห่วงสี่เหลี่ยมแทนวงกลมอีกด้วย

ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Composition 404 - นภัสร ตัณฑรัตน์© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond