ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Every Shade of Grey

นิชนิภา วงศ์ไพบูลย์
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อโต้ตอบผลงานของแอกเนส  มาร์ติน โดยการใช้ทัศนธาตุของเส้น และสีแบบมินิมัล นำเสนอความเป็นแก่นแท้ผ่านความเรียบง่าย
ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Every Shade of Grey - นิชนิภา วงศ์ไพบูลย์© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond