ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Illusional mobile

อารี เเสงสุขเอี่ยม
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้สร้างขึ้นจากความสนใจต่อผลงานที่ชื่อ ‘Relat from Vi-va’ ของวิคเตอร์ วาแซลีย์ ศิลปินชาวฮังกาเรียน ข้าพเจ้าได้นำเทคนิคของเขามาใช้พัฒนาเพื่อสร้างรูปทรงสามมิติ และการประกอบกันของระนาบสีสดสองมิติถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Illusional mobile - อารี เเสงสุขเอี่ยม© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond