index 3 - Goethe-Institut ประเทศไทย

ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

index 3

สุรัชดา วงษ์สนิท
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้อ้างอิงจากงานที่ชื่อ ‘Index’ ของ ทันยา โกเอล ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่นำเสนอความแปลกใหม่ผ่านความงามของเส้น
ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

index 3 - สุรัชดา วงษ์สนิท© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond