ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Malevich in Motion

พริมา รมยะนันทน์
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินผู้มีชื่อเสียง คาร์ซิเมียร์ มาเลวิค ทัศนธาตุสองมิติได้รับการขยายไปสู่มิติที่สาม มุ่งหมายให้เกิดความลุ่มลึก และความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน
ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Malevich in Motion - พริมา รมยะนันทน์© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond