ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Swirling Reflection

ภัทรวรรณ บุญยุบล
ผลงานที่ชื่อ "Forte" ของบาร์บารา ทาเคนนากะ เป็นจุดเริ่มต้นของงานชิ้นนี้ ไคเนติก โมบายที่สะท้อนชีวิตของบาร์บาราผ่านสีและทัศนธาตุ โมบายประกอบไปด้วยสองด้าน ด้านหนึ่งใช้สีมืดทึม อีกด้านใช้สีสว่าง สื่อถึงชีวิตของเธอในช่วงก่อนและหลังการเสียชีวิตของมารดา ถ่ายทอดสัจธรรมของชีวิตที่มีสองด้านเสมอ เพื่อสร้างสมดุล

ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน 

Swirling Reflection - ภัทรวรรณ บุญยุบล© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond