The Shape of Jazz - Goethe-Institut ประเทศไทย

ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

The Shape of Jazz

วาดฟ้า ไชยทัพ
ไคเนติก โมบายของข้าพเจ้าคือการบันทึกการด้นสดของดนตรีแจ๊ส สร้างจินตนาการใหม่เพื่อนำเสนอสิ่งที่มาทิสส์มองเห็นเป็นจินตภาพ

ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

The Shape of Jazz - วาดฟ้า ไชยทัพ© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond