ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Vasarely's Mobile

ณพ จึงสวนันทน์
ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากวิคเตอร์ วาแซลีย์ ราชาแห่งศิลปะลวงตา รายละเอียดและการออกแบบของไคเนติก โมบายชิ้นนี้ ได้ผสมผสานจิตวิญญาณและแนวคิดของคาลเดอร์เกี่ยวกับจลนศิลป์
ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Vasarely's Mobile - ณพ จึงสวนันทน์© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond