ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Vibrant Dynamic

ณภัทร วชิรพงศ์
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจ และความสนใจต่อผลงานของโซฟี สมอลฮอร์ท และ เฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์ ผสมผสานความเป็นนามธรรม เรขาคณิตและสีสันสดใส เพื่อสร้างสรรค์พลังมหัศจรรย์ของการเคลื่อนที่ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Vibrant Dynamic - ณภัทร วชิรพงศ์© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond