Urban Media Art

URBAN MEDIA ART ACADEMY BANGKOK ©Ronaldas Buozis
เปิดรับสมัครโครงการสื่อศิลปะสังคมเมือง
หัวข้องาน: การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ (Emotional Transitions)
ขยายเวลารับสมัครถึง: 25 กันยายน 2560

 
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการเพื่อต่อยอดกับสถาบัน Urban Media Art Academy กรุงเทพ โดยมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสื่อศิลปะสังคมเมืองภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์” ภายใต้หัวข้อดังกล่าวนี้ ทางสถาบันฯ เปิดรับสื่อศิลปะที่สามารถบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ในบริบทสังคมเมืองได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและการเปลี่ยนรูปของเมืองและผู้คน รวมไปถึงการเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์หนึ่งไปสู่อีกสภาวะทางอารมณ์หนึ่ง

สื่อศิลปะสังคมเมืองจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาให้เกิดเมืองที่มีความยั่งยืนทางอารมณ์ได้อย่างไร ภายใต้ความหลากหลายที่เกี่ยวพันกันมากมายเช่นนี้

โครงการผลงานศิลปะที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปพัฒนาต่อในงานเวิร์กชอปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ ภายในงาน Bangkok Design Festival 2017

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

Field of Rain by Titirat Skultantimayta (24)
(Plexiglas/rain/light sculpture)

ผลงานที่มีการรวมธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์สำหรับผู้เข้าชม เสาที่มีความว่างเปล่า โปร่งใสถูกเติมเต็มไปด้วยน้ำฝน เมื่อพระอาทิตย์ส่องสว่างอีกครั้ง เสาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปริซึมที่แสงส่องผ่านได้ โปรเจคนี้มีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวกรุงเทพที่มักหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์และฝน รวมไปถึงการใช้เวลาว่างกลางแจ้ง

Emoti-Khon Live Display Mirror by Bank Ngamarunchot, Pat Pataranutaporn, Sornchai Chatviriyachai (4)
(Real-time interactive screen installation)

จอกระจกที่ตอบสนองได้แบบฉับพลัน สามารถตรวจจับการแสดงสีหน้าของผู้เข้าชมและแสดงผลเป็น emoticon โขน ซึ่งเป็นตัวละครในมหากาพย์ของไทย ในขณะที่ตอบสนองกับกระจกนั้น ผู้ชมจะมีสติในการสำรวจ emoticon ซึ่งมีผลมาจากการแสดงออกทางสีหน้าของตนมากขึ้น ก่อให้เกิดการคงอยู่ ณ ปัจจุบัน การสำรวจตนเองและความเป็นปัจเจกในด้านสร้างสรรค์ในบริบทสังคมเมือง

Digitalized Potluck by Phatharita Thassanaraphan (18)
(Telepresent Community Project)

การฉาย projection ที่ตอบสนองได้บนโต๊ะอาหาร เสมือน potluck แบบดั้งเดิมหรือการนำอาหารหลายประเภทมาทานร่วมกัน แต่ทำให้เป็นดิจิตอล ทำให้ผู้ร่วมชมสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของตนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารของคนอื่นๆ บนสังคมออนไลน์  การสุ่มที่นั่งทำให้เราสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าชมด้วยกันเอง

Rainbow Naga by Kristina Mah, Luke Hespanhol (10)
(Interactive Light Installation)

ผลงานซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพญานาคที่เคลื่อนที่ไปบนรางรถไฟฟ้า จากปริซึมหลากสีซึ่งทำจากแผ่นอะคริลิคและไฟ LED ที่มีการเคลื่อนที่ในขณะที่รถไฟออกจากสถานี ก่อให้เกิดเงาหลากสีตกกระทบลงบนชานชาลาและพื้นที่เบื้องล่าง

Re:Incarnated by Naween Noppakun (13)
(Data visualisation)

การตอบสนองที่ฉับพลันที่เกิดขึ้นบนจอโฆษณาของสถานีรถไฟฟ้าเมื่อระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น เมื่อเซนเซอร์สามารถตรวจจับความสนใจที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารที่ยืนรอรถไฟฟ้าพวกเขาจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อความกับสถานีอื่นได้

AiHi by Marcelo von Schwartz
(Artificial Intelligence installation)

AI (artificial intelligence) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง “2001: A Space Odyssey” ที่จะเล่าเรื่องราวให้ผู้เข้าชมงานได้ทราบถึงหน้าที่ต่างๆ ทั้งงานง่าย รวมถึงงานที่พอแข่งขันได้ และงานที่ยากลำบาก รวมไปถึงผลกระทบของการใช้ AI ในโลกปัจจุบันและสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง AI มวลชนและปัจเจกบุคคล