ปุ่มลัด:
ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

ขอรหัสผ่านเข้ารับชมภาพยนตร์


โปรดระบุอีเมลที่ท่านต้องการให้ส่งรหัสเพื่อเข้ารับชมรายการ  Goethe on Demand

ข้อมูลที่ท่านแจ้งมาเพื่อขอรหัสผ่านเข้ารับชมรายการจะถูกบันทึกและดำเนินการในระหว่างช่วงระยะเวลาของการจัดรายการ Goethe on Demand เพียงเท่านั้น โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาจัดกิจกรรมเราจะลบข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมด

* ต้องระบุ
เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วมาที่เรา ถือว่าเป็นการยินยอมให้เราใช้ข้อมูลสำหรับการตอบคำถามและติดต่อกลับ ทั้งนี้คุณสามารถยกเลิกการยินยอมได้โดยส่งอีเมลมาแจ้งเราที่ film@goethe.de. แล้วเราจะทำการลบข้อมูลของคุณ โดยปกติข้อมูลของคุณจะถูกลบไปหลังการตอบคำถามหรือในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัว