Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland
Foto: Alumniportal Deutschland
ผู้คนจำนวนมากจากทุกมุมโลกศึกษา ทำงานและวิจัยในประเทศเยอรมนีหรือในสถานศึกษาเยอรมันในต่างประเทศ ฝึกงาน ต่อยอดความสามารถหรือเรียนภาษาเยอรมันอยู่ “จุดนัดพบนักเรียนเก่าเยอรมัน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักเรียนเก่าเยอรมันช่วยให้ท่านติดต่อกับเพื่อนนักเรียนและไม่ลืมประเทศเยอรมนีหลังจากกลับมาสู่บ้านเกิดของท่าน 

ตั้งแต่เดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2551 “Alumniportal Deutschland” (จุดนัดพบนักเรียนเก่าเยอรมัน) ได้เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสื่อสารและติดต่อสำหรับนักเรียนเก่าเยอรมันที่กระจายอยู่ทั่วโลกและมีความเกี่ยวเนื่องด้านวิชาการ อาชีพหรือความสนใจในความเป็นเยอรมัน หัวใจหลักของจุดนัดพบนี้คือคอมมิวนิตี้ที่บรรดาศิษย์เก่าสามารถเชื่อมหรือรักษาความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม ในกระทู้หรือบล็อกที่เขียนขึ้น และเข้าร่วมการอภิปรายในเวป ส่วนในนิตยสารท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจ การงานอาชีพ เคล็ดลับและข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน กิจกรรมต่างๆ และข่าวสารจากนักเรียนเก่า 

จุดนัดพบนักเรียนเก่าเยอรมันเปิดกว้างสำหรับผู้ได้รับทุนจากทุกองค์กร รวมถึงผู้ที่ศึกษาในประเทศเยอรมนีด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง หรือ ได้รับการฝึกอบรมหรือต่อยอดจากสถานศึกษาของเยอรมนี ทั้งหมดนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีจุดนัดพบในอินเตอร์เน็ตของนักเรียนเก่าเยอรมนี ขอเชิญลงทะเบียน กรอกประวัติ เพื่อ เชื่อมต่อกับประเทศเยอรมนีและขยายเครือข่ายทั่วโลกของคุณ 

จุดนัดพบของนักเรียนเก่าเยอรมันเป็นทางเลือกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก BMZ หรือกระทรวงเพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศและสี่องค์กรเยอรมันที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานกับต่างชาติเป็นเวลาหลายปี สถาบันเกอเธ่มีส่วนร่วมในฐานะผู้ประสานงานและขยายโอกาสด้าน “วัฒนธรรมและการพัฒนา” และ “ภาษาเยอรมัน”