ให้คำปรึกษาและบริการ ฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา ภาษาเยอรมัน

Bildungskooperation Deutsch © Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias Bildungskooperation Deutsch Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา ภาษาเยอรมัน เป็นส่วนหนึ่งของแผนกภาษา สถาบันเกอเธ่ ที่มีเป้าหมายหลักคือ การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย โดยการทำงานร่วมกันกับบุคคลหรือหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งราชการและเอกชน อาทิ 
เราสนับสนุนบุคลากรและสถาบันต่างๆที่สอนภาษาเยอรมันโดย
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษาและการสอนภาษาเยอรมัน
 • จัดการประชุมทางวิชาการต่างๆ
 • จัดการสัมมนาและอบรมให้ผู้สอนภาษาเยอรมันทั้งจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนภาษาเยอรมันให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน
 • จัดกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมให้กับผู้สอนและผู้เรียน เช่น นิทรรศการ การประกวด คอนเสิร์ต เวิร์คช็อป เป็นต้น
 • ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สอนและผู้เรียนภาษาเยอรมัน
 • ให้ทุนการศึกษาดูงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ
 • การจัดสอบวัดระดับภาษาเยอรมันให้แก่ผู้เรียนในอัตราค่าสอบแบบประหยัดตัวอย่างกิจกรรมของฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา                 
ตัวอย่างกิจกรรมของฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา   
 
 • กิจกรรมการเพนต์กระเป๋าผ้า งานเวิร์คช็อปเทศกาลคริสต์มาสสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 © Goethe-Institut Thailand

  กิจกรรมการเพนต์กระเป๋าผ้า งานเวิร์คช็อปเทศกาลคริสต์มาสสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 • ค่ายภาษาเยอรมัน ภายใต้หัวข้อ “การรักษ์โลกและความยั่งยืน” โดยจัดขึ้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 14-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 © Goethe-Institut Thailand

  ค่ายภาษาเยอรมัน ภายใต้หัวข้อ “การรักษ์โลกและความยั่งยืน” โดยจัดขึ้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 14-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 • งานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน (ออนไลน์) หัวข้อ วิถีใหม่ของเรา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ.2563 © Goethe-Institut Thailand

  งานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน (ออนไลน์) หัวข้อ วิถีใหม่ของเรา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ.2563

 • การอบรมและสัมมนาครูภาษาเยอรมัน หัวข้อ “การวางแผนการสอนแบบบูรณาการสำหรับแบบเรียนใหม่ Klasse A1” โดยวิทยากรชาวเยอรมัน Rainer Wicke ณ ห้องประชุม สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 © Goethe-Institut Thailand

  การอบรมและสัมมนาครูภาษาเยอรมัน หัวข้อ “การวางแผนการสอนแบบบูรณาการสำหรับแบบเรียนใหม่ Klasse A1” โดยวิทยากรชาวเยอรมัน Rainer Wicke ณ ห้องประชุม สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562

 • การคัดเลือกนักเรียนทุน PAD ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน 4 สัปดาห์ ณ ประเทศเยอรมนี © Goethe-Institut Thailand

  การคัดเลือกนักเรียนทุน PAD ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน 4 สัปดาห์ ณ ประเทศเยอรมนี

 • การอบรมและสัมมนาครูภาษาเยอรมัน หัวข้อ การเรียนการสอนสำหรับแบบเรียน Klasse และการใช้สื่อสารสนเทศ กับวิทยากร Ralf Klötzke จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 © Chanitapon Malangputhong

  การอบรมและสัมมนาครูภาษาเยอรมัน หัวข้อ การเรียนการสอนสำหรับแบบเรียน Klasse และการใช้สื่อสารสนเทศ กับวิทยากร Ralf Klötzke จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 • Berlin bear painting Workshop: Jim Avignon with 5 students from 5 different schools at Goethe-Institut Thailand on 30th November 2018 © Goethe-Institut Thailand

  ตัวแทนนักเรียนเยอรมัน 5 คนจาก 5 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปการเพนต์หมีเบอร์ลินร่วมกับ Jim Avignon ศิลปินชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันเกอเธ่

 • การอบรมและสัมมนาครูภาษาเยอรมัน หัวข้อ “การฝึกทักษะการออกเสียงภาษาเยอรมันผ่านดนตรีและเพลงกับเจ้าของภาษา”ณ ห้องประชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 © Goethe-Institut Thailand

  การอบรมและสัมมนาครูภาษาเยอรมัน หัวข้อ “การฝึกทักษะการออกเสียงภาษาเยอรมันผ่านดนตรีและเพลงกับเจ้าของภาษา”ณ ห้องประชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561

 • การศึกษาดูงาน ภายใต้หัวขัอ “การบริหารโรงเรียนและการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศเยอรมนี” ณ สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 © Goethe-Institut Thailand

  การศึกษาดูงาน ภายใต้หัวขัอ “การบริหารโรงเรียนและการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศเยอรมนี” ณ สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559

 • โครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน การทำงานร่วมกันกันสำนักต่างประเทศ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับนักศึกษาจากประเทศเยอรมนีมาเป็นผู้ช่วยสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมให้ผู้ช่วยสอนวันที่ 30 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน พ.ศ.2562) © Goethe-Institut Thailand

  โครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน การทำงานร่วมกันกันสำนักต่างประเทศ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับนักศึกษาจากประเทศเยอรมนีมาเป็นผู้ช่วยสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมให้ผู้ช่วยสอนวันที่ 30 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน พ.ศ.2562)

 • การประชุมหารือ ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางภาษาในอนาคต-มุมมองเยอรมนี“ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 © Goethe-Institut Thailand

  การประชุมหารือ ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางภาษาในอนาคต-มุมมองเยอรมนี“ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เนื่องจากรูปแบบการทำงานของฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย แตกต่างจากสถาบันเกอเธ่อื่นๆ ที่นี่โครงการความร่วมมือแห่งอนาคต (PASCH) ถือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา