ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

งานให้ข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อมูลวีซ่า © Goethe-Institut Thailand

- ฉันต้องมีคุณสมบัติใดบ้างหากต้องการย้ายตามคู่สมรสไปเยอรมนี
- ฉันพาลูกไปด้วยได้ไหม
- ฉันย้ายไปทำงานที่เยอรมนีได้ไหม
หากคุณต้องการย้ายไปอยู่ประเทศเยอรมนี คุณจำเป็นต้องมีวีซ่า ที่งานให้ข้อมูล คุณสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่าย   วีซ่าของสถานทูตเยอรมนีกรุงเทพได้ คุณสามารถดูวันเวลาได้ที่นี่

กรุณาเตรียมคำถามของคุณให้กระชับเพื่อให้ทุกคนในงานมีโอกาสถามได้มากที่สุด หากต้องการคำปรึกษารายบุคคลในเรื่องที่ใช้เวลาและเป็นเรื่องส่วนตัวมาก ขอให้นัดเวลาเป็นรายบุคคลกับสถานทูตโดยตรง และที่งานนี้เราไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนได้   
 
ด้วยมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ เราจึงมีที่จำกัด ขอให้คุณลงทะเบียนก่อนเข้างานผ่านทางไลน์ https://lin.ee/NkXUXnr

 


สนับสนุนโดย

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย  the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

EU Logo European Union

Europa Fördert © Europa Fördert