ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

หนังสือคู่มือ
เส้นทางของฉันสู่เยอรมนี

เส้นทางของฉันสู่เยอรมนี © Goethe-Institut Thailand

- ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลย
- ฉันควรรู้หรือต้องพิจารณาอะไรบ้าง
- ฉันจะเตรียมตัวไปเยอรมนีให้ถูกต้องได้อย่างไร
- อะไรคือสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
- ออสเตรียหรือสวิสเซอร์แลนด์ชีวิตฉันที่นั่นน่าจะเป็นอย่างไร
หากคุณต้องการย้าย เช่น ติดตามคู่สมรสไปใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี คุณจะมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับชีวิตและการเข้าสู่สังคมใหม่ในเยอรมนีรวมถึงการเตรียมตัวในประเทศไทย

หนังสือคู่มือ เส้นทางของฉันสู่เยอรมนี จะให้ข้อมูลและเคล็ดลับอันเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวไปเยอรมนี ตั้งแต่การมาถึงและการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี รวมถึงที่อยู่ที่เป็นประโยชน์มากมาย

หัวข้อในหนังสือมีดังนี้:
  • ช่วงการตัดสินใจ
  • เตรียมตัวไปเยอรมนี
  • มาถึงประเทศเยอรมนี
  • ความสุขในต่างแดน
  • เดินทางกลับประเทศไทย
คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือคู่มือนี้ในรูปแบบไฟล์ PDF ทั้งฉบับภาษาเยอรมันหรือไทยได้ฟรี คุณสามารถรับคู่มือฉบับพิมพ์ภาษาไทยได้ฟรีที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย


สนับสนุนโดย

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย  the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

EU Logo European Union

Europa Fördert © Europa Fördert