ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

มหาวิทยาลัยพันธมิตรกับโครงการ

มหาวิทยาลัยพันธมิตรของโครงการสะพานการศึกษา จะมีโควต้าในหลากหลายสาขาวิชา STEM หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ให้สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรของโครงการสะพานการศึกษาโดยเฉพาะในแต่ละปี และยังครอบคลุมถึงการดูแลช่วยเหลือต่างๆ ในเบื้องต้นสำหรับการศึกษาและใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี ซึ่งมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆ ตั้งอยู่ในรัฐนอร์ธไรน์-เว็สต์ฟาเลนและรัฐบรันเดนบูร์ก

คุณสมบัติสำหรับการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพันธมิตร ได้แก่ การจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมในโครงการสะพานการศึกษา ผลสอบ TestDaF ระดับ TDN4 ทั้ง 4 ทักษะ (หรือผลสอบรวม 16 สำหรับบางมหาวิทยาลัย) และผลสอบ TestAS โดยได้คะแนน 100 คะแนนขึ้นไป

แผ่นพับข้อมูล “มหาวิทยาลัยเยอรมันซึ่งเป็นพันธมิตรกับโครงการสะพานการศึกษา”
การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา (CHE)


มหาวิทยาลัย RWTH อาเคน

มหาวิทยาลัย RWTH อาเคน© Martin Braun/ RWTH Aachen
มหาวิทยาลัย RWTH อาเคนนับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยอาเคนประกอบไปด้วย 9 คณะ 260 สถาบัน การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เน้นด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เหล่าบัณฑิตผู้จบการศึกษาจึงเป็นที่ต้องการในตลาดไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับผู้จบใหม่หรือตำแหน่งผู้บริหาร

นักศึกษาต่างชาติกว่า 10,000 คนจาก 131 ประเทศที่ศึกษาที่นี่ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยต่อศิษย์เก่าจำนวนมากทำให้เมืองอาเคนเป็นที่เรียนที่มีบรรยากาศนานาชาติ การเรียนการสอนและการวิจัยก็สะท้อนออกมาในภาพลักษณ์ของเมืองอีกด้วย

เหล่านักศึกษาและวิถีชีวิตที่หลากหลายด้านวัฒนธรรมส่งผลให้เมืองอาเคนอันเก่าแก่นั้นมีชีวิตชีวาและเยาว์วัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่นักศึกษาในเขตพอนท์ การที่อยู่ไม่ไกลจากหอไอเฟลและอาร์เดนน์ ไม่ไกลจากเมืองมาสทริชท์และบรัสเซลล์ รวมทั้งการเป็นจุดเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านสู่พื้นที่วัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างยังทำให้เมืองใต้เงาของปราสาทพระเจ้าชาร์ลเลอมาญแห่งนี้เป็นเมืองอันทรงสเสน่ห์อีกด้วย

สาขาวิชาที่เปิดสอน:
 • วิศวกรรมเครื่องกล²
 • วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล²
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์²
หมายเหตุ
ตัวเลขด้านหลังของสาขาวิชาระบุไว้สำหรับโมดูลของการสอบ TestAS (2 คือกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์)ข้อกำหนดพิเศษ:
ในเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษากำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์โดยผู้ประสานงานโครงการ FTBA (โปรแกรม Fast Track Bachelor Admission)

ค่าธรรมเนียมสำหรับโครงการให้คำแนะนำ (FTBA):
ชำระครั้งเดียว 3,500 ยูโร

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย RWTH อาเคน
สัปดาห์ปฐมนิเทศ
งานฉลองจบการศึกษา
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โครงการสะพานการศึกษา RWTH อาเคน

ข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย RWTH อาเคน


มหาวิทยาลัยซีเกน

มหาวิทยาลัยซีเกน© Universität Siegen
มหาวิทยาลัยซีเกนเป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยมุ่งเน้นนวัตกรรมและสหวิทยาการที่มีขนาดกลาง ตั้งอยู่ใจกลางของ 3 รัฐได้แก่ นอร์ธไรน์-เว็สต์ฟาเลน เฮสเซนและไรน์ลันด์-ฟัลซ์ อยู่ในเขตซืดเว็สต์ฟาเลนและมีภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต้องการให้การวิจัยและการเรียนการสอนนำไปสู่อนาคตที่คำนึงถึงมนุษย์และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งนี้สะท้อนออกมาในแนวคิดหลักของมหาวิทยาลัยซีเกนที่ว่า “สร้างอนาคตอย่างเป็นมนุษย์”

ทางมหาวิทยาลัยซีเกนตระหนักอยู่เสมอว่า ควรเชื่อมโยงความรับผิดชอบระดับท้องถิ่นด้านการศึกษา การให้ความรู้ความสามารถและการตั้งคำถามต่อสังคมโดยรวม ให้เข้ากับมาตรฐานทั่วไปด้านการเรียนการสอน การศึกษา การค้นคว้าวิจัยและการถ่ายโอนความรู้ในระดับสากลและมหาวิทยาลัยมีหน้าที่พัฒนาต่อยอดสิ่งเหล่านี้สืบไป

สาขาวิชาที่เปิดสอน:
 • วิศวกรรมโยธา²
 • เคมี¹
 • วิศวกรรมไฟฟ้า¹ ²
 • วิศวกรรมยานยนต์²
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์¹ ²
 • วิศวกรรมเครื่องกล²
 • คณิตศาสตร์¹
 • ฟิสิกส์¹
 • วิศวกรรมอุตสาหการ²
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ¹ ³
 • บริหารธุรกิจ³
 • เศรษฐศาสตร์³
หมายเหตุ
ตัวเลขด้านหลังของสาขาวิขาระบุไว้สำหรับโมดูลของการสอบ TestAS (1 คือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สารสนเทศและวิทยาศาสตร์, 2 คือกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์, 3 คือกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์)ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยซีเกน
คลิปแนะนำมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยบอนน์ Rheinische Friedrich-Wilhelms

มหาวิทยาลัยบอนน์ Rheinische Friedrich-Wilhelms© Volker Lannert
มหาวิทยาลัยบอนน์เป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบที่มี 7 คณะได้แก่ เทววิทยาคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 38,000 คน ในจำนวนนั้นเป็นนักศึกษาต่างชาติ 5,000 คนจาก 143 ประเทศที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรต่างๆ กว่า 200 หลักสูตร

การวิจัยที่เป็นเลิศจะจัดตั้งขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการคัดสรรนักวิจัยชั้นยอดอย่างมียุทธศาสตร์ สิ่งนี้เป็นปัจจัยทำให้มหาวิทยาลัยบอนน์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในเยอรมนี

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เปิดโอกาสด้านการศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นเยาว์อย่างเต็มกำลัง รวมถึงการเปิดพื้นที่สำหรับการอภิปรายด้านวิชาการอย่างเสรีและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอีกด้วย

สาขาวิชาที่เปิดสอน:
 • เคมี¹
 • ภูมิมาตรศาสตร์และภูมิสารสนเทศ²
 • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ¹
 • ฟิสิกส์²
หมายเหตุ
ตัวเลขด้านหลังของสาขาวิขาระบุไว้สำหรับโมดูลของการสอบ TestAS (1 คือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์, 2 คือกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์)ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบอนน์
การนำทางสำหรับนักศึกษา (PDF)
คลิปแนะนำมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยยุโรปวิอาดรินา ณ แฟรงก์เฟิร์ต (โอเดอร์)

มหาวิทยาลัยยุโรปวิอาดรินา ณ แฟรงก์เฟิร์ต (โอเดอร์)© Heide Fest/ Europa-Universität Viadrina
มหาวิทยาลัยยุโรปวิอาดรินาด้วยจำนวนนักศึกษาประมาณ 6,600 คนจัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่มีความนานาชาติสูง มีที่ตั้งอยู่ที่ชายแดนเยอรมนี-โปแลนด์และห่างจากเบอร์ลินเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น

การมุ่งเน้นความเป็นสากลสะท้อนออกมาในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มีมากถึงหนึ่งในสี่ซึ่งมาจากกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งนักวิจัยนานาชาติที่มีจำนวนมากอีกด้วย บรรยากาศในวิทยาเขตวิอาดรินาจึงสร้างความอบอุ่นคุ้นเคยและความเป็นสากลในเวลาเดียวกัน

คณะทั้ง 3 ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศึกษาและคณะนิติศาสตร์ทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการเรียนการสอน วิอาดรินาติดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านเศรษฐศาสตร์ในเยอรมนี ผลการสำรวจจากนักศึกษาครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นระดับความพึงพอใจอย่างสูง ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างการดูแลนักศึกษาที่ดีเยี่ยมของมหาวิทยาลัย ค่าครองชีพในเมืองก็ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ในเยอรมนี นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและชีวิตด้านวิชาการในวิทยาเขตด้วย

“ครอบครัววิอาดรินา” ไม่ใช่เพียงคำขวัญแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

สาขาวิชาที่เปิดสอน:
 • เศรษฐศาสตร์³
หมายเหตุ
ตัวเลข 3 ด้านหลังของสาขาวิขาระบุไว้สำหรับโมดูลของการสอบ TestAS ในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยยุโรปวิอาดรินา
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โครงการสะพานการศึกษา มหาวิทยาลัยยุโรปวิอาดรินา ณ แฟรงก์เฟิร์ต


มหาวิทยาลัยเบาเฮาส์ ไวมาร์

มหาวิทยาลัยเบาเฮาส์ ไวมาร์© Thomas Müller
การสร้างสรรค์อนาคตใหม่จะเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเบาเฮาส์ ไวมาร์ อนาคตที่ข้ามผ่านกรอบภาควิชาในแต่ละคณะการศึกษา “สถาบันเบาเฮาส์” เป็นเหมือนชื่อที่แทนถึงความรักในการทดลองสิ่งใหม่ ความเปิดกว้างและพลังแห่งนวัตกรรม การตระหนักถึงภาพลักษณ์ทางสถาบันดังกล่าวจึงปรากฎให้เห็นทั้งในรูปของงานวิจัย ศิลปะและการเรียนการสอน รวมถึงเครือข่ายทางการศึกษาระดับนานาชาติที่มั่นคงอีกด้วย  ในปัจจุบัน อาคารหลักของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ก่อตั้งสถาบันเบาเฮาส์แห่งชาติในปี  1919 ซึ่งเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมการก่อสร้างมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 โดยมหาวิทยาลัยเบาเฮาส์ ไวมาร์ เป็นผู้สืบสานประวัติศาสตร์ดังกล่าวตั้งแต่ปี  1996 ตามชื่อมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองไวมาร์ เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาประมาณ 4,000 คนในสายกการศึกษาทั้ง  40 สาย โดยต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีสถาบัน และพยายามศึกษาหาคำตอบต่อคำถามและปัญหาต่างๆ ในปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิก รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย

สาขาวิชาที่เปิดสอน:
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นทางด้าน “วิทยาการสารสนเทศด้านสื่อมีเดีย” และ “วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและการจัดการข้อมูล“ ¹ ²
 • วิศวกรรมโยธา¹ ²
 • วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม¹ ²
 • การจัดการ [การก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน]¹ ²
หมายเหตุ: ตัวเลขด้านหลังของสาขาวิขาระบุไว้สำหรับโมดูลของการสอบ TestAS (1 คือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สารสนเทศและวิทยาศาสตร์, 2 คือกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์)


ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเบาเฮาส์ ไวมาร์
คลิปแนะนำมหาวิทยาลัย