หลักสูตรสะพานการศึกษา

Studentin vor Tafel © fotolia/Foto: ReeldealHD images

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็นโมดูลที่ดำเนินการตามผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน โดยมีโมดูลต่างๆ ที่จะช่วยเตรียมพร้อมทั้งในด้านวิชาการและภาษาที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในเยอรมนี ผู้ร่วมโครงการสามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้ตั้งแต่อยู่ที่ประเทศบ้านเกิด
 
 

โมดูล เนื้อหา
คอร์สเรียนภาษา เรียนที่สถาบันเกอเธ่, ศูนย์ภาษา
หรือคอร์สเรียนออนไลน์ของสถาบันเกอเธ่
คอร์สเตรียมสอบ TestDaF ทำความรู้จักกับส่วนต่างๆ ของข้อสอบ
(การอ่านจับใจความ, การฟัง, การเขียนและการพูด)
 
การเตรียมความพร้อมทางภาษาในกลุ่มวิชา STEM (ออนไลน์)    คณิตศาสตร์, สารสนเทศ, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา
และเทคโนโลยี(วิศวกรรมศาสตร์)
คอร์สเตรียมสอบ TestAS (ออนไลน์) ทำความรู้จักกับเนื้อหาและข้อสอบ TestAS
(การสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้)
การสอบ TestDaF และ TestAS    ดำเนินการสอบ TestDaF และ TestAS
การอบรมด้านพหุวัฒนธรรม ทำความรู้จักกับระบบการเรียนและการสอนแบบเยอรมัน
พร้อมทำความเข้าใจเรื่องทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
การแนะแนวการศึกษา ดำเนินการโดย DAAD