ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
Studierende lernen© Getty Images/Foto: Frank Lukasseck

โครงการสะพานการศึกษาคืออะไร

โครงการสะพานการศึกษา (Studienbrücke) คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั้งในด้านภาษาและวิชาการเพื่อการศึกษาต่อในเยอรมนี เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมที่มีความสามารถโดนเด่นในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชา STEM) และมีความรู้ภาษาเยอรมันตั้งแต่ระดับ A2 เป็นต้นไป อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับระบบการเรียนและการสอนแบบเยอรมันให้มากยิ่งขึ้นก่อนไปศึกษาต่อที่เยอรมนี

ปัจจุบันนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาจากประเทศนอกสหภาพยุโรปไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้โดยตรง แต่จะต้องเคยเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่บ้านเกิดมาแล้ว 1-2 ปีหรือเข้าเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) ในเยอรมนีเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเสียก่อน แต่ภายหลังจากที่รัฐนอร์ธไรน์-เว็สต์ฟาเลนได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายมหาวิทยาลัยในการรับเข้าศึกษา ทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยตรง โดยจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ และมีเงื่อนไขคือจะต้องผ่านการเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือหลักสูตรสะพานการศึกษาในประเทศบ้านเกิดของตนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมอย่างครอบคลุมด้วยหลักสูตรที่ผสานระหว่างการเรียนภาษาและการสอบ (สอบ TestDaF, TestAS และการเตรียมสอบ), การเรียนวิชาในกลุ่ม STEM, การอบรมด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงการแนะแนวด้านการศึกษาด้วย

ในทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเยอรมันในโครงการจะมีที่ว่างสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นผู้ผ่านหลักสูตรสะพานการศึกษาโดยเฉพาะ พร้อมกันนั้นยังมีบริการด้านการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนทั้งในช่วงเริ่มต้นการศึกษาและระหว่างการศึกษา ผู้ที่จบหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อดังกล่าวนี้สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้โดยตรง

โครงการสะพานการศึกษาเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 ในประเทศรัสเซีย, ยูเครน, จอร์เจีย และคาซัคสถาน โดยได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตั้งแต่ปี 2560 ได้เริ่มดำเนินโครงการในสหรัฐอเมริกา และตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นไป โครงการนี้จะขยายไปสู่ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย จีน และอาร์เจนตินา

แค๊ตตาล็อกออนไลน์


สนับสนุนโดย