หลักสูตรภาษาเยอรมันที่ประเทศไทย
A1–C2

Modern environment and cooperative learning are warrants for study success Photo: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับเยาวชน

ในช่วงปิดเทอมของไทย (มีนาคม-พฤษภาคมและกันยายน-ตุลาคม) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยมีหลักสูตรภาษาเยอรมันพิเศษสำหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 14-17 ปี หลักสูตรนี้จะมีรูปแบบเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรเร่งรัดพิเศษของเรา  

หลักสูตรเตรียมสอบ

ชั้นเรียนประเภทนี้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบของสถาบันเกอเธ่ได้อย่างตรงจุดและสร้างความคุ้นชินกับโครงสร้างของข้อสอบ

หลักสูตรเฉพาะด้าน

ชั้นเรียนประเภทนี้จะเน้นหนักกับเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มผู้เรียนพิเศษหรือเพื่อฝึกหัดแต่ละทักษะทางภาษา

ข้อมูล

ตารางเรียนและราคา

ตารางเวลาเรียนทั้งหมดของสถาบันเกอเธ่ ในกรุงเทพฯ

ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

หากท่านสนใจชั้นเรียนภาษาของเราหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีช่วยเหลือท่าน

รูปแบบหลักสูตร

ท่านต้องการเรียนภาษาเยอรมันและมองหาชั้นเรียนที่ตรงตามความต้องการส่วนตัวของท่านอยู่ใช่หรือไม่ ขอเชิญท่านเรียนอย่างที่ต้องการและถึงเป้าหมายได้เลย