หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่
A1–C2

หลักสูตรธรรมดา

10 สัปดาห์
1 ครั้งต่อสัปดาห์ 4 คาบเรียนต่อวัน
จำนวน 40 คาบเรียน 1 คาบเรียน = 45 นาที
ระดับที่เปิดสอน A1-C2
ระดับความรู้ที่ได้: 1 ระดับ
จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 18 คน

หลักสูตรเร่งรัด

10 สัปดาห์
4 ครั้งต่อสัปดาห์ 2 คาบเรียนต่อวัน
จำนวน 80 คาบเรียน 1 คาบเรียน = 45 นาที
ระดับที่เปิดสอน A1-A2
ระดับความรู้ที่ได้: 2 ระดับ
จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 18 คน

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

4 สัปดาห์
5 ครั้งต่อสัปดาห์ 4 คาบเรียนต่อวัน
จำนวน 80 คาบเรียน 1 คาบเรียน = 45 นาที
ระดับที่เปิดสอน Alpha - B2
ระดับความรู้ที่ได้: 2 ระดับ
​จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 18 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

หากท่านสนใจชั้นเรียนภาษาของเราหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีช่วยเหลือท่าน

รูปแบบหลักสูตร

ท่านต้องการเรียนภาษาเยอรมันและมองหาชั้นเรียนที่ตรงตามความต้องการส่วนตัวของท่านอยู่ใช่หรือไม่ ขอเชิญท่านเรียนอย่างที่ต้องการและถึงเป้าหมายได้เลย

ข้อมูลระดับชั้น A1 ถึง C2

ชั้นเรียนภาษาเยอรมันของเรายึดตามกรอบตกลงร่วมกันของสภายุโรปทางด้านภาษา