หลักสูตรธรรมดาและเร่งรัดพิเศษ
A1–C2

หลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

ช่วงเช้า หรือ ช่วงบ่าย
 
4 สัปดาห์
5 ครั้งต่อสัปดาห์ 4 คาบเรียนต่อวัน
จำนวน 80 คาบเรียน
ราคาเริ่มต้นที่ 9,400 บาท
 
1 คาบเรียน = 45 นาที

 

หลักสูตรเร่งรัดรอบเย็น

ช่วงเย็น
 
10 สัปดาห์
 4 ครั้งต่อสัปดาห์ 2 คาบเรียนต่อวัน
 จำนวน 80 คาบเรียน
 ราคาเริ่มต้นที่ 8,300 บาท
 
1 คาบเรียน = 45 นาที

หลักสูตรธรรมดา

ช่วงเย็นหรือช่วงสุดสัปดาห์

10 สัปดาห์
1 หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 2 หรือ 4 คาบเรียนต่อวัน
 จำนวน 40 คาบเรียน
 ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท
 
1 คาบเรียน = 45 นาที

ตารางเรียนปี 2564

สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันจะเริ่มเรียนคอร์ส A1.1 กรณีที่ท่านมีความรู้ภาษาเยอรมันแล้ว สามารถสอบวัดระดับภาษาก่อนได้เพื่อเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมสำหรับท่านที่สุด
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

หากท่านสนใจชั้นเรียนภาษาของเราหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีช่วยเหลือท่าน

รูปแบบหลักสูตร

ท่านต้องการเรียนภาษาเยอรมันและมองหาชั้นเรียนที่ตรงตามความต้องการส่วนตัวของท่านอยู่ใช่หรือไม่ ขอเชิญท่านเรียนอย่างที่ต้องการและถึงเป้าหมายได้เลย

ข้อมูลระดับชั้น A1 ถึง C2

ชั้นเรียนภาษาเยอรมันของเรายึดตามกรอบตกลงร่วมกันของสภายุโรปทางด้านภาษา