ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
 Blended Learning© goethe-Institut

Blended Learning

หากคุณต้องการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีคุณภาพและมีความคาดหวังในการเรียนสูง แต่มีเวลาเรียนจำกัด  หลักสูตร Blended Learning คือคำตอบของคุณ เนื่องจากคุณสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้อย่างอิสระ โดยที่ไม่จำเป็นต้องละทิ้งข้อดีของการเรียนเป็นกลุ่ม


จุดเด่นของหลักสูตร

Blended Learning คือทางเลือกในอุดมคติของผู้ที่ต้องการเรียนภาษาเยอรมันอย่างรวดเร็ว แต่มีเวลาสำหรับมาเข้าคลาสเรียนค่อนข้างน้อย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากเรียนแบบออนไลน์ด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว

หลักสูตร Blended Learning ได้ผสานรวมข้อดีของการเรียนทั้งสองแบบเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งการเรียนแบบกลุ่มอย่างเข้มข้น และการเรียนออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่นสูง การเรียนแบบนี้จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น


ประสบการณ์จากผู้เรียน


รายละเอียดหลักสูตร

คอร์ส Blended Learning แต่ละคอร์สมีระยะเวลา 10 สัปดาห์และครอบคลุม 50 คาบเรียน (คาบเรียนละ 45 นาที) ซึ่งเวลาเรียนทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ดังนี้

 • 60% สำหรับคลาสเรียนออนไลน์ถ่ายทอดสด (หรือ Online Live Classes)
 • 40% สำหรับการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง

 


คลาสเรียนออนไลน์กับผู้สอน

 • เข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Adobe Connect เพื่อเรียนกับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่น ๆ ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์
 • ในคลาสเรียนสด ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาต่าง ๆ ควบคู่การฝึกฝนทักษะการพูด ร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ๆ เป็นภาษาเยอรมัน
 • เรียนเป็นกลุ่ม 8 – 18 คน และเตรียมพร้อมสำหรับบทเรียนออนไลน์ครั้งต่อไป

การเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง

 • ผู้เรียนจะได้รับรหัสผ่านเข้าสู่แพลตฟอร์มของสถาบันเกอเธ่และพบกับบทเรียนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาการเรียนเป็นภาษาเยอรมันในรูปแบบของแบบฝึกหัด การ์ดคำศัพท์สำหรับการทบทวนคำศัพท์ด้วยตนเอง และบทสรุปเนื้อหาไวยากรณ์และโครงสร้างที่สำคัญ ร่วมถึงรูปประโยคต่าง ๆ ที่สำคัญ
 • ผู้สอนจะมอบหมายภารกิจและแบบฝึกหัดรายสัปดาห์ ซึ่งผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดดังกล่าวเร็วช้าเท่าใดก็ได้ แต่ต้องสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด แบบฝึกหัดดังกล่าวจะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสำหรับการเรียนในคลาสเรียนสดหรือคลาสเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ถัดไป
 • กิจกรรมในบทเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นงานเดี่ยว และมีกิจกรรมบางส่วนเป็นงานกลุ่ม โดยผู้เรียนจะต้องเขียนข้อความของตนเองและแสดงความคิดเห็นต่อข้อความของผู้เรียนคนอื่น ๆ เช่น การเขียนข้อความเกี่ยวกับงานอดิเรก ความสนใจ หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 • ตัวอย่างระดับ A1 @ Goethe-Institut

 • ตัวอย่างระดับ A1 @ Goethe-Institut

 • ตัวอย่างระดับ A1 @ Goethe-Institut

 • ตัวอย่างระดับ A2 @ Goethe-Institut

 • ตัวอย่างระดับ A2 @ Goethe-Institut


คุณสมบัติของผู้เรียน

 • ชอบใช้กับคอมพิวเตอร์และมีอินเทอร์เน็ต
 • มีเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการเรียนออนไลน์
 • ชอบเรียนด้วยตนเองและสามารถรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนที่ได้รับมอบหมาย
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี (เนื่องจากภาษาที่ใช้ช่วยเหลือในโปรแกรมการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ) 


ตารางเรียนและราคา

 • Blended Learning A1.1​​ (+ คลาสเรียนออนไลน์พร้อมกับผู้สอน)
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน
  • 50 คาบ (คาบละ 45 นาที)
  • 10 สัปดาห์ (ตั้งแต่ 23 มกราคม - 2 เมษายน 2565)
  • คลาสเรียนออนไลน์ มีกำหนดการดังต่อไปนี้: 
 1. 23 มกราคม 2565, 8:30-14:30
 2. 6 กุมภาพันธ์ 2565, 8:30-14:30
 3. 20 กุมภาพันธ์ 2565, 8:30-14:30
 4. 6 มีนาคม 2565, 8:30-14:30
 5. 20 มีนาคม 2565, 8:30-14:30
ราคา: 5,900 THB (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 300 บาทสำหรับนักเรียนใหม่)
 
สมัครเรียน                                                              ติดต่อ-สอบถาม
 


คำถามที่พบบ่อย

คุณจะต้องทำแบบฝึกหัดในบทเรียนออนไลน์ให้ได้ร้อยละ 70 ของทั้งหมด และมาเข้าเรียนห้องเรียนสดให้ครบร้อยละ 70 ด้วยเช่นกัน คุณจึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าเรียนในตอนท้ายของคอร์ส
ไม่มีหนังสือเรียน บทเรียนทั้งหมดอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ ผู้เรียนจะได้รับใบงานเอกสารเพิ่มเติมในห้องเรียนสดที่สถาบันเกอเธ่
ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดออนไลน์ส่วนใหญ่ได้บนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน แต่ก็ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์พีซีหรือโน้ตบุ้กสำหรับแบบฝึกหัดบางส่วน ดังนั้นจึงสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของตนเอง อย่างไรก็ดีทางสถาบันเกอเธ่แนะนำให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์พีซีหรือโน้ตบุ๊กในการเรียน แต่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ใด ๆ ของตนเองมาใช้ในห้องเรียนสด
ส่งอีเมล์ไปยังผู้สอนของคุณ ผู้สอนจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง
คุณสามารถเขียนปัญหาและคำถามของคุณในกระทู้ถามตอบของผู้เรียน ผู้สอบจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง 
คุณอาจจะมีปัญหาในห้องเรียนสดครั้งถัดไป เพราะว่าบทเรียนออนไลน์จะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับห้องเรียนสดในครั้งถัดไป ทางที่ดีควรทำแบบฝึกหัดไปก่อนให้ได้มากที่สุด
ทุกๆ ทักษะที่ถูกทดสอบในการสอบนั้น จะได้รับการฝึกฝนตลอดระยะเวลาการเรียน แต่คุณอาจจะต้องทำความรู้จักรูปแบบของข้อสอบ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสอบได้บนเว็บไซต์
ไม่ได้ สามารถทำการสมัครและสอบวัดระดับภาษาได้ที่สถาบันเกอเธ่เท่านั้น
ท่านสามารถติดต่อห้องทะเบียนเพื่อทำการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือจ่ายเงินสดเป็นเงินบาท ซึ่งอาจมีการเก็บค่าธรรมธนาคารเพิ่มเติมด้วย บัญชีธนาคารของสถาบันมีรายระเอียดดังนี้:

Goethe-Institut
Deutsche Bank, กรุงเทพ
เลขบัญชี: 0004036000
Swift Code: DEUTTHBK
สามารถย้ายได้ แต่ทางสถาบันเกอเธ่แนะนำให้ทำข้อสอบวัดระดับอีกครั้ง เพื่อหาคอร์สที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากการแบ่งเนื้อหาการเรียนของคอร์สแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน